PREMILA DRAGA

(Pjesma Muse Ćazima Ćatića u staroj svesci)

Pregledajući i uređujući porodičnu arhivu naiđoh i na jednu svesku sačinjenu od tzv. kariranog papira – računsku i bez korica. S pažnjom, da ne oštetim od starosti krte stranice sveske, nađoh svašta zapisano o čemu ću nekom drugom prilikom, ali među zapisanim nađoh i jednu pjesmu koja mi se učini sasvim poznata, ali nikako da u svome sjećanju naslov pjesme povežem sa ovakvim tekstom.

Konsultovah i neke bolje znance književnosti od mene, a oni me saglasno uputiše na Ćatićeve Ašiklije.

Ja, opet tvrdoglavo, ne mogu da naslov rekonstruišem u svojoj poprilično oplićaloj memoriji jer je prošlo podosta godina od kada sam sa Mustafom Ćemanom radio na Ćatićevoj bibliografiji.

Vratim se, tako, ponovo u svoj arhiv pa nađem rukopis: Građa za bibliografiju Muse Ćazima Ćatića što smo ga 1977. godine sređivali s namjerom da bude prilog projekta o Tešnju i tešanjskoj tradiciji o čemu se u to vrijeme kolokvijalno razmišljalo. Pregledam bibliografske jedinice, ali ne nađoh podatak da smo registrovali Ćatićevu pjesmu pod naslovom: Premila draga.

Građu je, nekada kasnije, sam Ćeman prerađivao i dopunjavao i dotjerivao prema svojim kriterijima (oko kojih se pokatkada nismo slagali dok smo radili neke druge radove i pokušaje) i priložio ju je za Zbornik radova o Musi Ćazimu Ćatiću, Sarajevo, 1980., a koju je, prema primjedbama Redakcije redigovala Vildana Hrapović, a sa prilogom Medhije Mušović: Hronologija života Muse Ćazima Ćatića, objavljeno i kao separat iz Zbornika. Posebnu vrijednost ovog rada čini Indeks imena. Ni u ovoj redigovanoj Bibliografiji nema jedinice pod naslovom: Premila draga.

  

Pregledao sam i druge, dostupne mi, bibliografske bilješke o Ćatiću, ali nigdje ne nađoh pjesmu pod ovim naslovom i sa ovim rasporedom stihova. Pregledao sam i, dostupne mi, objavljene zbirke pjesama i antologije, ali ove pjesme nema.

U traganju “za istinom”, ponovo pregledam i čitam sadržaj-bibliografiju uz Sabrana djela I –Izvorna poezija – prevodi pjesama i prepjevi, Tešanj 1968. godine, PJESME od godine 1900 do 1908, reprint – Tešanj 2014. godine – povodom stogodišnjice, za pjesnikova života jedine objavljene knjige pjesama te Izabrane pjesme iz 1928. godine i bibliografski označene brojeve “Behara” te konstatovah slijedeće i po hronološkom redoslijedu zabilježih:

U “Beharu” IV, 1903-04 br. 9 str. 135. Objavljene su Ašiklije I – IV i još su samo preuzete u Sabrana djela I – Izvorna poezija – prevodi pjesama i prepjevi, Tešanj 1968. godine, a Ašiklija III je objavljena i u Pjesmama 1900. do 1908., ali sada pod naslovom: Ružo moja. Tekst u “Beharu” i Sabranim djelima i u Pjesmama 1900. do 1908. je identičan izuzev naslova i interpukcijskih oznaka.

Ašiklija III je, gotovo identična sa tekstom 1., 2., 3., i 7. strofe pjesme Premila draga, a različito je slijedeće:

2. stih 2. strofe glasi:

 • u Behar i Sabrana djela I: “Od mirisa svakog cvjeta-
 • u Pjesme 1900 do 1908.: “Od mirisa svakog cvieta
 • u Premila draga: “Od mirisa svakog cvijeta

3. i 4. stih 2. strofe glase:

 • u Beharu i Sabrana djela I: “Jer ko rajski nektar diže – Tvog pjesnika iznad svijeta!”
 • u Pjesme 1900. do 1908.:
  “On ko rajski nektar diže – Tvog pjesnika iznad svieta…”
 • u Premila draga: “On ko rajski nektar diže – Tvog sevdaha iznad sveta

4. stih 3. strofe glasi:

 • u Behar i Sabrana djela I: “Lejlo, ljepša sv'jetlost sije;”
 • u Pjesmama 1900. do 1908.: “Lejlo, ljepša svjetlost sije;”
 • u Premila draga: Dušo ljepša svjetlost sije.”

U rukopisu pjesme Premila draga strofe nisu precizno obilježene pa je strofa 7. upisana prije strofe 6., a koja je identična strofi 4. Ašiklija III sa razlikom:

u 4. stihu:

 • u Behar i Sabrana djela I: “Nad životom mojim rudi!
 • u Pjesmama 1900. do 1908.: “Nad životom mojim rudi.
 • u Premila draga: “Nad životom mene budi.

U “Beharu” IV- 1904-05 br. 13. na str 198. Objavljene su Ašiklije I–II preuzete i u Sabrana djela I – Izvorna poezija – prevodi pjesama i prepjevi, Tešanj 1968. godine, a u Pjesmama 1900. do 1908. pod naslovom: U carstvu ljubavi.

Ašiklije II je, gotovo identična sa tekstom 5., 6. i 8. strofe pjesme Premila draga, a različito je slijedeće:

1. stih glasi:

 • u Behar i Sabrana djela I: “Hajd’, u carstvu ljubavnome”
 • u Pjesme 1900. do 1908.: “Hajd’ u carstvu ljubavnome”
 • u Premila draga 1. stih 5. strofe: “Hajd u carsvo ljubavome“,

3. stih Ašiklije II:

 • u Behar i Sabrana djela I: Prijesto sam ti sagradio”
 • u Pjesme 1900. do 1908.: Priesto sam ti sagradio”

3. stih 5. strofe Premile drage: “Presto sam ti sagradio”

5.,6., 7. i 8. stih glasi:

 • u Behar i Sabrana djela I:

“Ja ću tvoje ropče biti,
Dvoriću te, dok me traje.
I slaviću svojom pjesmom
Tvoje krase tvoje baje”

 • u Pjesme 1900. do 1908.:

“I ja ću ti sluga biti,
Služiću te, dek me traje –
I slaviću svojom pjesmom 
Tvoje krase, tvoje baje.”

 • u Premila draga 6. strofa:

“A ja ću ti sluga biti
Služiću te tek me traje
I slaviću svojom pjesmom
Tvoje krasne uzdisaje.”

Osma strofa Premile drage je identična u svemu stihovima iz Ašiklije II i njome se ovaj rukopis završava, a u objavljenim Ašiklije II ima još osam stihova koji i u Beharu, Sabranima djelima i Pjesmama 1900. do 1908. glase:

I oviće tijelo tvoje
Grimiz-plaštom duge šarne
A od zvijezda nanizati
Po tvom grlu grivne čarne.

Hajd’ u carstvu ljubavnome
Ti carica moja budi!
Pjesnik ti je prijesto dig'o
Usred srca, usred grudi!”

U “Behar” VIII/1907-08. br.10. str.150. objavljeno je: “Iz zbirke “Ljubavni akordi” II”, u Pjesmama od 1900. do 1908., u ciklusu Prvi sevdah pod naslovom: “Kad otkriješ čember s lica…”, te u zbirci Izabrane pjesme iz 1928. godine pod naslovom: “Kad otkriješ čember s lica” i u Sabrana djela I – Izvorna poezija – prevodi pjesama i prepjevi, Tešanj 1968. godine u cijelosti preuzeto iz “Behara”.

Tekst pjesme je opet, gotovo identičan u svim izvorima izuzev:

4. stiha u 1. strofi koji glasi:

 • u “Behar” i u Sabranim djelima I:Bjeli svijet kad ozari”
 • u Pjesme 1900 do 1908.: “Tamni svijet kad ozari
 • u Izabrane pjesme 1928.: Tamni svijet kad ožari
 • u Premila draga 4. strofa glasi:

“Neki dana kad si odkrila čember
s lica
Kad su ni tvoje čari
Kao sunce iza magle
Tamni svijet kad ozari”

3. stih u 2. strofi glasi:

– u “Behar”, Pjesme i Sabrana djela: “Pa sama se pjesma budi”

– u Izabranim pjesmama 1928.: “Pa se sama pjesma budi”

1. stih 4. strofe glasi:

    – u “Behar” i Sabrana djela: Hej da mi je vazda gledat’,

    – u Pjesme 1900 do 1908. I u Izabrane pjesme 1928.: Ah, da mi je vazda gledat

Zbirka Pjesme 1900 do 1908. objavljena je za pjesnikova života, a nakon objavljivanja citiranih pjesama u “Beharu” pa je pjesnik mogao smatrati, pripremajući Pjesme 1900 do 1908. za štampu, da bolje zvuče stihovi:”Tamni svijet kad ozari; “Pa se sama pjesma budi” i “Ah, da mi je vazda gledat “ pa je ovo vjerodostojniji tekst citiranih stihova.

Dakle, iz ovog pregleda vidljivo je da je Ćatić kombinovao stihove prema potrebi ritma i metra te ih koristio u različitim i varijantama i prilikama pa su tako nastale pjesme: Premila draga, Ašiklije I-IV, Ašiklije I-II, Ružo moja, U carstvu ljubavi, Kad otkriješ čember s lica…

Dok sam prelistavao knjigu Pjesme 1900. do 1908. i uspoređivao sa sadržajem Izabranih pjesama iz 1928 – izdanih povodom otkrivanja spomenika u Tešnju, navreše mi sjećanja na naše gimnazijske dane i početak reafirmacije Ćatićeve poezije u širem čitalačkom krugu, pa ne mogu, a da ne zabilježim to sjećanje pa neka ostane zapisano kako je bilo, a bilo je ovako:

Mi, prva generacija tešanjske gimnazije, svi onako nadobudni i poletni pa hoćemo svašta da uradimo i da svašta znamo tih šezdesetih godina – samo 16 godina iza onog tamo rata.

U kućnoj arhivi nađem Izabrane pjesme iz 1928. godine pa donesem u školu i počnemo mi to čitati i otkrivati pored čijeg mezara svakodnevno prolazimo, a onda jednog dana Fikret Hafizović donese prvo i jedino izdanje Pjesme od godine 1900 do 1908., Mostar 1914. Tako mi na literarnoj sekciji sa nastavnikom i direktorom škole Milenkom Jukićem počesmo pomalo i pjesnikovati pa nam se pridruži i Smail Terzić-Penjak i tako mi zajedno otkrismo da smo u Tešnju imali pjesnika koji nam u počecima bijaše uzor i ljubav. Za naše književno veče ja bijah zadužen da napišem o Ćatiću “esej” i ja napisah i objavismo ga u našem školskom listu “Plamen” školske 1961/62.

Sada tragam za primjerkom tog školskog lista kojeg sam imao sve do ovog našeg prošlog rata kada mi je nestao s još nekim stvarima. Dakle, bila bi to još jedna bibliografske jedinica o Ćatiću, ali…

Naš zanos potraja sve do sve do maturskih briga u vezi sa nabavkom literature i upoznavanja sa Mustafom Ćemanom koji bi od pomoći da se sakupi literatura za izradu maturskih radova i stupi u kontakt sa Abdurahmanom Nametkom, velikim znalcem Ćatićeve poezije.

Bi nekako pa se dade poticaj i ideja da zagrebačka “Zora” 1965. godine izda Ćatićeve Odabrane pjesme sa Nametkovom studijom o Musi Ćazimu Ćatiću

Tako je tešanjska gimnazija imala važnu ulogu u reafirmaciji jednog značajnog i dragog pjesnika. O drugim konotacijama pristupa Ćatićevoj poeziji i njegovom svojatanju neću, a i ne treba trošiti prostori i vrijeme. Važna je poezija i njena ljepota pa neka se čita i duša plemeni.

    Neću se upuštati dalje u analizu tekstova jer sam ih samo evidentirao, a nadam da će bolje upućeni u pjesničke začkoljice i zavrzlame, bolje i pametnije analizirati i pisati o ovim i drugim pjesmama onako kako to oni znaju, a one zaslužuju.

Ne mogu odgonetnuti otkuda i kako je u ovu svesku zapisana ova pjesma i mogu samo nagađati da je neko od mojih predaka mogao biti u društvu sa Musom i da je ovo zapisano, a mogla su biti dvojica i to: jedan što je volio knjigu i čitanje pa su se mogli družiti kao kolege iz medrese ili onaj drug koji je kao i Musa volio pogledati u dno čaše pa su tako mogli štogod benetati i odgonetati pa i zapisati.

Međutim, uspoređujući rukopise, opet, ne mogu puno vjerovati ni u ovu pretpostavku. Dakle, ko je zapisao ili odakle je prepisao pjesmu Premila draga ostaće za sada tajna. Međutim, mislim da je vrijedno da imamo i ovu verziju, a nadati se i novim saznanjima o Ćatićevom djelu. Ovdje donosim pjesmu iz stare sveske onako kako sam je uspio pročitati:


Premila draga

1
Nek se majska ruža stidi
Pred ljepotom đula tvoga
Kad si od nje rumenija
slatka ružo srca moga

2
Tvoj je miris meni draži
Od mirisa svakog cvijeta
On ko rajski nektar diže
Tvog sevdaha iznad sveta

3
Neka žarko sunce s neba
Za oblake lice krije
Kad sa vedrog čela tvoga
Dušo ljepša svjetlost sije.

4
Neki dana kad si odkrila čember
s lica
Zasinu(??*) mi tvoji čari
Kao sunce iza magle
Tamni svijet kad ozari.

5
Hajd u carsvo ljubavome(????)
Ti carica moja budi.
Presto sam ti sagradio
Usred srca usred grudi

6
Svijetlost koja iz mrtvila
Klonulu mi dušu budi
I u noći usred tmine
Nad životom mene budi

7
A ja ću ti sluga biti
Služiću te tek me traje
I slaviću svojom pjesmom
Tvoje krasne uzdisaje.

8
Pjesma moja nosiće te
Iznad zemlje i oblaka
Skovaće ti alem krunu
Od sunčani čisti zraka

    

Tešanj 15. 12. 2017.                        

Selim Brkić

About Selim Brkic