U SDP BiH pristupilo 51 novih članova

Sjednica općinskog odbora SDPBiH Tešanj
Sjednica općinskog odbora SDPBiH Tešanj

U ponedjeljak, 22.1.2018. godine, održana je 8. sjednica Općinskog odbora OO SDP BiH Tešanj, u prostorijama DVD Jelah.

Sjednici Odbora prethodio je sastanak predsjednika OO SDP BiH Tešanj sa predsjednicima osnovnih organizacija SDP BiH Tešanj sa ciljem međusobnog informisanja i dogovora o narednim aktivnostima.

Na Dnevnom redu sjednice Općinskog odbora, pored standardnih tačaka dnevnog reda, usvojeni su Izvještaj o radu za prošlu godinu kao i Finansijski izvještaj.

U raspravi o ovim dokumentima naglašena je potreba da svaki nivo organizovanja vrši svoju ulogu u skladu sa Programom i Statutom SDP BiH, posebno disciplini finasijskih obaveza i racionalizacije troškova.

U cilju usklađivanja sa Statutom SDP BiH usvojena je nova Odluka o organizovanju i radu naše organizacije, te u skladu novih odredbi izvršena je dopuna novim članovim Općionskog odbora, a u Predsjedništvo OO SDP BiH Tešanj je kooptirana Angela Rajkovača.

Za istaći je i pohvaliti odaziv članova koji su se odazvali i učestvovali u radu ove sjednice koja je završena prijemom 51 članice i člana u SDP BiH, u skladu sa odredbama Statuta SDP BiH.

Za istaći je, ali i kao poruka drugim općinskim organizacijama i članovima SDP BiH, da je bitno jedinstvo u socijaldemokratskoj ideji, a ne da li smo na nekoj poziciji, a što su svojim prisustvom pokazala i sva četiri predsjednika od 1995. do danas, od prvog do danas, aktuelnog, što je još jedan od dokaza privrženosti i ustrajnosti u ideji socijaldemokratije.

 

4 predsjednika OOSDPBiH Tešanj
4 predsjednika OOSDPBiH Tešanj

 

 

                                                                                                  Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj

O OO SDP Tesanj