Inicijativom doprinijeti zaustavljanju masovnog odlaska mladih iz BiH

Amil Buljubašić
Amil Buljubašić

Na 55. sjednici Skupštine ZDK održanoj 31. januara 2018. godine usvojena je, iz drugog pokušaja,   Inicijativa Amila Buljubašića, zastupnika  SDP BiH u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09 i 6/13)

Inicijativom je predloženo da se  plaćanja poreza na promet nekretnina oslobode i mlade osoba do navršene starosne dobi od 35. godina, ili bračni par od čega bar jedan bračni drug starosne dobi do navršenih 35. godina, a koji :

  1. kupovinom stana do 80 m2,
  2. kuće tlocrtne površine do 80 m2, ili
  3. zemljišta „za gradnju kuće“ u površini do 600 m2,

prvi put stiče nekretninu po bilo kom osnovu i rješava svoje stambeno pitanje.

Iako je Vlada ZDK, a na prijedlog Ministarstva finansija dala negativno mišljenje o ovoj inicijativi, prilikom glasanja, svi prisutni Zastupnici u skupštinskoj sali jednoglasno su podržali ovu inicijativu.

„Nadam se da će ovo biti znak želje  da se  zakonskim olakšicama i pozitivnim rješenjima daju još veći doprinos za zaustavljanje masovnog odlaska mladih iz ZDK, a samim time i iz Bosne i Hercegovine“ rekao je Zastupnik Buljubašić, zahvaljujći se zastupnicima koji su dali podršku predloženoj Inicijativi.

 

 

Inicijativa
Inicijativa

 

                                                                                                  Komisija za
OO SDP BiH Tešanj

O OO SDP Tesanj