Održana godišnja sjednica Skupštine NHU “OSLONAC”

U subotu, 24.03.2018. godine, održana je redovna godišnja sjednica Skupštine NHU “OSLONAC” sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Udruženja održane 18. marta 2017. godine;
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Udruženja “OSLONAC” za 2017. godinu sa finansijskim izvještajem i Izvještajem Nadzornog odbora;
  3. Plana rada Udruženja “OSLONAC” za 2018. godinu;
  4. Svečani dio – dodjela priznanja

Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Skupštine prof. Salih ef. Haušić a izvjestilac po tačkama dnevnog reda je bio h. Husein Alić, Predsjednik Savjeta NHU “OSLONAC”.

Skupština je jednoglasno usvojila sve radne materijale bez izmjena. Prisutnim članovima Skupštine NHU “OSLONAC” obratio se i prof. Zijad Ljevaković.

I ove godine su uručena najveća priznanja koje dodjeljuje NHU “OSLONAC” i to:

DONATOR GODINE dodjeljuje se HUMAN APPEAL INTERNATIONAL UAE, SARAJEVO koji su u 2017. godini sudjelovala sa najvećim iznosom donacija za podršku gradnji kuća.

ČLAN GODINE dodijeljuje se gosp. Subašić Z. Senad, koji je u toku 2017. godine uplatio najveći iznos novčanih sredstava kao član Udruženja.

AKTIVISTA GODINE dodjeljuje se gosp.Mujaković Nihad jer je tokom 2017.godine angažovanjem u Udruženju, iskazao najveću angažovanost.

Pored ovih priznanja dodijeljene su i zahvalnice za 24 donatora a među njima su sjednici prisustvovali: Osmo Saračević (SARAČEVIĆ, d.o.o.), Enver Kotorić (ABITEC), Ramiz Balić (Sindikat UNION BANKE, Sarajevo), prof. Zijad Ljevaković te Amer Tarabar (Central osiguranje, Sarajevo) i  Kruško Damir.

Za prof. dr. Enesa Ljevakovića, Mr. Husein ef. Kavazovića i Rijaset Islamske zajednice BiH zahvalnice je preuzeo prof. Zijad Ljevaković.

Ostalim donatorima će zahvalnice biti uručene naknadno kao i priznanje za HUMAN APPEAL INTERNATIONAL.

About Oslonac NHU