Borba za prava boraca u Tešnju, umalo, završila tučom na Tematskoj sjednici OV Tešanj

Općina Tešanj
Općina Tešanj

13. aprila 2018. godine održana je 18. (Tematska) sjednica OV Tešanj, na kojoj se raspravljalo o ostvarivanju prava branilaca Odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. godine. Sjednica je sazvana na Zahtjev vijećnika SDP BiH, SBiH, SBB, ASDA i Naše stranke.

Vijećnici pozicije u OV Tešanj, tačnije Klubovi vijećnika SDA i BPS, pet sati su pokušavali da ospore moralnost i ispravnost Zahtjeva za sazivanje sjednice, šta više aktivisti SDA i BPS Tešanj su danima, prije sazivanja Sjednice, obmanjivali javnost i boračka udruženja od posebnog interesa da  famoznih „dvanaest“ potpisnika Zahtjeva traži i želi ukidanje finansiranja udruženja porodica šehida, ratnih vojnih invalida i zlatnih ljiljana itd.                                                                    
SDA i BPS su svjesno ovakvom propagandom pokušali sakriti opravdanost zahtjeva koji su usaglašeni sa borcima, koji blizu godinu dana opravdano protestuju tražeći rješavanje svog statusa.

Kako bi javnosti još jednom prezentovali usaglašene zahtjeve ponovo ih objavljujemo i u ovom Saopćenju:

  1. OV Tešanj podržava uspostavu i javno objavljivanje Registra boranilaca BiH
  2. Općina Tešanj će, nakon objavljivanja Registara, omogućiti zainteresovanim uvid u Registar u kancelarijama boračkih udruženja, Općini Tešanj i u kancelarijama MZ
  3. Općina Tešanj će uspostaviti Registar korisnika boračkih prava po svim osnovama sa svih nivoa vlasti, od završetka rata, koji će biti dostupan javnosti
  4. OV Tešanj daje punu podršku Inicijativi o uspostavljanju Boračkog dodatka za sve branioce BiH
  5. Sugerišemo da u narednih 60 dana Koordinacija boračkih udruženja na prostoru Općine Tešanj pokuša naći način za objedinjavanje svih boračkih udruženja u jedno udruženje.
  6. Da se pristupi izradi Općinske odluke o socijalnoj zaštiti kojom će se regulisati sva socijalna davanja uključujući i boračka. Rok za izradu 60 dana.
  7. Zadužuje se Komisija za izbor i imenovanja da pripremi prijedlog Odluke Komisije za izradu Općinske odluke o socijalnoj zaštiti za narednu sjednicu Općinskog vijeća Tešanj.
  8. Nalaže se stručnim službama Općine i boračkim udruženjima da sagledaju zakonske mogućnosti objedinjavanja boračkih udruženja, nakon čega će OV Tešanj uputiti Inicijativu višim nivoima o objedinjavanju boračkih udruženja
  9. Nalaže se svim korisnicima parking prostora, koji koriste javne površine da obavezno imaju određeni broj označenih parking mjesta za RVI

Nažalost, ono što su radili SDA i BPS Tešanj, prije same sjednice OV Tešanj, nastavilo se i na samoj sjednici. Drskost vijećnika SDA i BPS se nije mogla sakriti, a u jednom momentu je čak esklairala u pokušaj fizičkog obračuna jednog od vijećinka pozicije sa borcem koji je prisustvovao Sjednici. Samo prisebnošću drugih vijećnika spriječen je fizički sukop, čije posljedce možemo samo naslućivati.

Vijećnici SDP BiH su istakli opravdanost Zahtjeva za sazivanje Tematske sjednice, te je vijećnicima SDA i BPS jasno stavljeno do znanja da 12 vijećnika imaju obavezu I odgovornost da spase dostojanstvo obespravljenih boraca, i da je taj čin samo želja da budemo moralniji u odnosu na društvo u kojem živimo. Također, Poslovnik o radu OV Tešanj daje mogućnost za sazivanje sjednice, što su potpisnici Zahtjeva i  iskoristili, napominjući da su vijećnici  samo servis građana, koji su ih izabrali.

Ovim Saopćenjem želimo ukazati i na činjenicu da se jedino u Tešnju pišu krivične prijave i kažnjavaju borci, čak i građani koji se solidarišu sa njima. Nažalost, prijetnje, ucjene, obmane i laži su trenutne vrijednosti „Europskog Tešnja“.

Za očekivati je nova nezadovoljstva boraca, pogovoto najavom Federalne vlade da se borcima, koji su već uvedeni u prava, primanja povaćaju, dok se još uvijek ne nazire rješenje za preko 70 hiljada boraca koji nisu uvedeni u bilo kakva prava.

Nakon petosatne rasprave, izuzev Prvog od devet zahtjeva, vijećnici SDA i PBS nisu podržali ni jedan zahtjev, čime su još jednom poslali jasnu poruku šta misle o borcima i njihovim opravdanim zahtjevima.

 

 

                                                                                                  Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj

About OO SDP Tesanj