J A V N I O G L A S za prijem u radni odnos

Broj: 1037/18

Datum; 28.05.2018. godine

 

Na osnovu ukazane potrebe, a u skladu sa članom 6. Pravilnika o radnim odnosima, Direktor „Pobjeda“ d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača,  o b j a v lj u j e

 

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos

 

Pozicija 01

Konstruktor…………………………..  2 izvršioca

–          Istraživanje i konstrukcija novih proizvoda

–          Planiranje i vođenje novih projekata

–          Nadzor i verifikacija tehničkih homologacija proizvoda

–          Projektovanje ispitnih uređaja

–          FMEA -analize

–          Praćenje razvojno tehničkih dostignuća

–          Saradnja sa drugim službama prduzeća, isporučiocima i kupcima

–          Saradnja sa razvojno –istraživačkim  institucijama

–          Istraživanja , projektovanja, predlaganja i preduzimanje mjera za unapređenje efikasnosti rada odjeljenja službe

–          Obučavanje saradnika

 

Posebni  uslovi:

 • odlično poznavanje rada na računaru, AutoCAD, SOLIDWORKS, SOLIDCAM, CATIA te poznavanje engleskog jezika ,
 • Diplomirani inženjer mašinstva, VSS – VII stepen stručne

 

Pozicija 02.

 

Glavni tehnolog……………………………..  2 izvršioca

– Projektovanje  tehnoloških procesa
– Analiza tehnoloških procesa
– FMEA – analize
– Optimiziranje tehnoloških procesa
– Projekcija alata , pibora i uređaja
– Izrada elemenata za kalkulacije
– Izrada složenih programa za CNC mašine
– Stvaranje tehnološke baze podataka
– Nadzor nad tehnološkim razvojem proizvoda kroz izradu uzoraka i nultu seriju
– Poštivanje i provođenje procedura i uputstava u okviru operativnog odjeljenja
– Izmjene
– Snimanje vremena izrade
– Određivanje tehničkih normativa
– Intervencije u pogonu vezane za normative
– Analiza izvršenja normi
– Praćenje sprovođenja izmjena u proizvodnji
– Ažuriranje i arhiviranje dokumentacije i podataka
– Obučavanje saradnika

 

Posebni uslovi:

 • odlično poznavanje rada na računaru, AutoCAD, SOLIDWORKS, SOLIDCAM, CATIA te poznavanje engleskog jezika,
 • Diplomirani inženjer mašinstva, VSS – VII stepen stručne spreme …………  2 izvršilaca

 

Pozicija 03.

 

Dizajner………………………………………….2 izvršioca

– poznavanje engleskog jezika

– odlično poznavanje engleskog jezika

– odlično poznavanje rada u AutoCAD

– odlično poznavanje rada u SOLIDWORKS

– odlično poznavanje rada u SOLIDCAM

– odlično poznavanje rada u CATIA

 

 • Diplomirani inženjer mašinstva, VSS – VII ili VŠS VI stepen stručne spreme ………… 2 izvršilca

 

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti slijedeće :

 • Biografiju
 • Dokaz o stručnoj spremi (diploma/uvjerenje)
 • Dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje/potvrda ranijeg poslodavca)
 • Certifikat

 

Sa prijavljenim kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove iz ovog Javnog oglasa obavit će se intervju.

O datumu, vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Zadnji dan roka za podnošenje prijava je :  04.06.2018..godine.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lični ili putem pošte, na adresu :

„Pobjeda“ d.d. Tešanj

Bukva bb

74260 Tešanj

Prijave se mogu dostaviti i putem elektronske pošte na adresu : [email protected]

Na prijavi obavezno naznačiti : „Prijava na oglas za prijem u radni odnos“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

Dostavljeno:

 1. Radio Antena
 2. Radio ZOS
 3. BIRO za zapošljavanje Tešanj
 4. Web stranica Društva
 5. Oglasna tabla Društva
 6. Posao tačka.ba
 7. a/a

 

                                                                                                                                                                                                              Direktor

                                                                                                                                                                                                            Elvir Turkić, dipl. ing. teh.

Izvor: pobjeda-tesanj.ba.

Powered by WPeMatico

O Tesanj Net