Učenik generacije 2014-2018. – Demir Hasičić

Svake godine načelnik Općine Tešanj, gospodin Suad Huskić, upriliči prijem za najbolje učenike, tj. učenike generacije, učenike sa posebnom diplomom i učenike sa ostvarenim značajnim rezultatima na takmičenju, kao i direktore škola, profesore i nastavnike koji su učenike pratili na takmičenja. Ove godine 92 učenika su dobila prigodne poklone i novčane nagrade za postignute rezultate, a među njima je i naš učenik Demir Hasić koji nosi titulu učenika generacije 2014 -2018.

 

Demir Hasičić rođen je 08.10.1999. g. u Zenici. Osnovnu školu “9. septembar” Medakovo završio je sa odličnim uspjehom i primjernim vladanjem kroz svih 9 razreda, gdje je bio i Učenik generacije. Nakon Osnovne škole upisuje Gimnaziju “Musa Ćazim Ćatić” gdje je od prvog do četvrtog razreda učestvovao na kantonalnim takmičenjima iz matematike i fizike, te na jednom federalnom takmičenju iz matematike. Do trećeg razreda bio je član novinarske sekcije, a kao član aktivno je učestvovao u priredbama škole. Dalje školovanje planira nastaviti na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

 

O Gimnazija Musa Cazim Catic