Edukacija trenera, sportskih radnika i sportista.

Sportski savez općine Tešanj, u okviru projekta „Sportom do zdravlja – SPORT ZA SVE“, organizuje jednodnevnu edukaciju trenera, sportskih radnika i sportista sa područja općine Tešanj, koja će se održati dana 13.09.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 18:00 sati, u konferencijskoj sali JU „Opća biblioteka“ Tešanj (sala u prizemlju biblioteke).

Edukacija ima za cilj širenje sportske kulture i sportskog načina života, stvaranje navike zdravog življenja, bolju socijalizaciju djece i razvijanje takmičarskog duha, te jačanje organizacionih sposobnosti sportskih klubova.

Pozivamo sve zainteresirane, a naročito predstavnike sportskih klubova, udruženja i asocijacija sa sportskim predznakom, da se odazovu na ovo stručno usavršavanje, koje će se održati po sljedećem programu:

PROGRAM EDUKACIJE:

  • Od 18:00 – 18:05 sati – uvodna riječ organizatora,
  • Od 18:05 – 18:35 sati – Osnove kondicijskog treninga, mr. Esad Bašić,
  • Od 18:35 – 19:00 sati – Prevencija ozljeda u sportu, prof. dr. Mačković Samir
  • Od 19:00 – 19:25 sati – Uloga, značaj i nadležnost Agencije za antidoping kontrolu u Bosni i Hercegovini, mr. sci. Sead Mulić,
  • Od 19:25 – 19:45 sati – Međunarodna borba protiv dopinka u sportu, Amir Avdagić,

Projekat Sportom do zdravlja–SPORT ZA SVE realizuje se u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), kojeg finansira Evropska unija a implementira UNDP.

DOBRO DOŠLI!

O Sportski savez Opcine Tesanj