Obavještenje o početku grijne 2018/2019 sezone

Obavještavaju se korisnici gradskog grijanja o početku grijne 2018/2019 sezone

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća Tešanj broj : 4-5/12 od 09.05.2012. godine i Statuta JP Toplana,a u cilju informisanja korisnika usluge isporuke toplotne energije od strane JP ” Toplana ” d.d. u vezi početka grijne sezone 2018./2019. godinu, dostavlja se :

OBAVJEŠTENJE

Imajući u vidu da su se ispunili uslovi za prijevremeni početak grijne sezone, koji su propisani Odlukom o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem općine Tešanj i opšte tehničkim uslovima, te Vas obavještavamo da ista počinje 01.10.2018. godine.
Molimo sve naše korisnike u slučaju bilo kakvih nejasnoća da se obrate na info telefon Toplane: 032/650-508 ili na broj dežurnog instalatera distribucije : 063-280-538.

Našim korisnicima želimo ugodan početak grijne sezone.

 

JP ” Toplana ” d.d. Tešanj

O Toplana Tesanj