DEPOLITIZACIJA…

U posljednjih tridesetak godina svjedoci smo raznoraznih  munafikluka i sluđivanja jadnog puka koji se našao u totalnoj tranziciji poslije jednog sistema po nekim zlobnicima zvanog jendo- umlje, a sada siroti puk u totalnom bezumlju i haosu. Sa svih strana ga napadaju razni džambo plakati i poruke i pozivi i sve neke diobe i razdiobe. Tako nam pamet dođe k*o ameba to je onaj jednoćelijski organizam što se sam od sebe – diobom razmnožava i umnožava. Razluđenost i sluđenost, naročito, agresivno napada i razara pred i poslije izbora. Svjedoci smo tih špekulacija u koje se upuštaju klerici iz svetri konfesije pa jednom izjavom pobrišu sva svoj navodni trud oko međureligijskog dijaloga i tolerancije, a nekada je bilo ovako:

Prepisujem od slova do slova pa neka se vidi koliko je i dans aktuelno i potrebno, a piše:

Islamska zajednica u SFRJ
STARJEŠINSTVO ISLAMSKE ZAJEDNICE
Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Sloveije
Broj:4348/79

Sarajevo, 30. 10. 1979. god.

Predmet: Depolitizacija islamskih Ustanova

SVIM ODBORIMA IZ-e, SVIM IMAMIMA I HATIBIMA,  SVIMA
MUTEVELIJAMA, I SVIM ČLANOVIMA SABORA IZ-ce

 

Našim raspisom br. 4267/79 upozorili smo sve naše osnovne organe IZ-e na činjenicu, da je članom 5, stav. 2 Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica zabranjena zloupotreba vjere, vjerskih zajednica i njihovih institucija i vjerske djelatnosti, odnosno ispoljavanja vjerskih osjećanja u političke svrhe. To praktično znači, da se politička stvar ili kakav politički posao, ili politička riječ ne smije čuti ni obaviti ni u jednom mesdžidu, džamiji ili krugu džamije, odboru džamijskom kao ni u Odboru IZ-ce, niti u stanu vjerskog službenika. Ne samo da je bavljenje djelatnostima političkog značaja zabranjeno u navedenim vjerskim ustanovama, nego je i kažnjivo i to kaznom zatvora do 60 dana.

Ako neki pripadnik IZ-ce želi kao građanin da stavi kakvu primjedbu od opšteg i posebnog društvenog značaja, otvorena su mu vrata mjesne zajednice da tamo takav posao obavi/usmeno ili pismeno/ ali nikako u džamiji, mesdžidu, džematu ili kakvoj drugoj islamskoj ustanovi..

U svrhu zaštite islamskih vjernika od svake eventualnosti ili neprijatnosti, nalažemo svima imamima i hatibima da sa sadržajem ovog raspisa upoznaju sve pripadnike IZ-ce kako ne bi nasjeli bilo čijim anketama, huškanjima i zastranjivanjima, kao i bilo čijim namjerama da od naših vjerskih ustanova, organa ili službenika naprave političke predikaonice ili poduzimaju bilo kakve mjere u stvarima o kojima se ovih dana prepričava i raspravlja u povodu napisa u nekim društvenim glasilima i novinama.

Na osnovu izloženog svaki odbor IZ-ce je dužan da u cijelosti prepiše ovaj raspis i dostavi ga svim naslovljenim jedinicama na svome području, a imami i hatibi su posebno dužni da ga saopšte džematlijama na najmasovnijem islamskom skupu, te da nas o tome obavijestite.

Stvar je hitna i zahtijeva hitan postupak.

 

Predsjednik
Prof. Dr. Ahmed Smajlović

 

Odbor Islamske zajednice
T e š a n j
Broj:349/79

 

SVIMA GORE NASLOVLJENIMA NA PODRUČJU ODBORA IZ TEŠAN

Za tačnost i istovjetnost originalnog raspisa koji  je služio pri prepisivanju

Tvrdi i ovjerava

Sekretar:                                                     Pečat Odbora                          /Mešić Ahmed/

About Selim Brkic

Komentariši