Priprema “Vrapčića” za kviz i KZP u povodu 25.novembra -Dana državnosti BiH

“Mjesto srca u grudima
Osta Bosna i tu traje
Da me onda kada klonem
Digne da mi snagu daje.”

I danas je održana proba u povodu 25.novembra -Dana državnosti BiH.Program će se realizovati u saradnji sa Općom bibliotekom Tešanj 23.11.2018 u 13 sati.

O oicrnivrh.org