PRILOG ISTORIJI PČELARSTVA U TEŠNJU

Vremeplov iz porodičnih arhiva

O pčelama i pčelarima su do sada ispisani tomovi i stručne literature i anegdota, a mnogo toga je ostalo nezapisano i nezabilježeno, a šteta.

Imao sam priliku i ja malo “pametovati” na tu temu ponekada, a uvjerio sam se da su pčelari “gori” i od lovaca i od djedova. Probajte pravog i strastvenog pčelara potaknuti na priču o “njegovim” pčelama pa to ti ispadne bolje nego kada onog jednog pitaš:”kakva ti je rakija”.

Priči nikad kraja i to sa ushićenjem i istovremenom zabrunutošću. Jer: pesticidi i drugi belaji stalno i sve više napadaju te vrijedne i korisne i pametne insektiće.

Nešto se mislim kada bi pčele i mravi bili uzorom ljudima, pa može i koja god druga životinja, svijet bi bio puno ljepši i plemenitiji.

Valjda mi je negdje duboko u krvi ljubav prema tim Božijim stvorenjima ali se, nažalost, iz objektivnih razloga ne smijem s njima družiti, a moram pomenuti i ovo: nikakav sam pčelar praktičar i alergičan sam na ubod, ali sam poodavno – tamo negdje početkom devedesetih bio prisiljen da sam za jedno vrelo popodne “smirim” šest porodičnih rojeva.

E, da ne bi bilo samo sjećanje iz porodične arhive ću objelodaniti nekoliko zapisanih i zvaničnih podataka onako hronološki kako su složeni i kako se šta događalo i o čemu postoji dokumenat:

– U vremenu od 24. do 29. septembra 1910. godine u Sarajevu je orgnizovana I.B.H. pčelarska, voćarska i povrtlarska izložba (Prva bosanskohercegovačka pčelarska, voćarska i povrtlarska izložba. Tom prigodom je Pčelarsko privredno društvo za Bosnu i Hercegovinu obezbijedilo kod željeznca popust za prevoz i izlagača i eksponata o čemu je izlagačima slat “certifikat”.

– Prema Spisku… izložba je sadržavala nekoliko kategorija izložaka i to:za slatka i ostalo prerađeno voće i povrće; za pčelarstvo; za voćarstvo; za suhe šljive; pekmeze od šljiva; šljivovicu prepeku i lozovaču; za povrtarstvo i za vina i konjak.

Na Izložbi je izlagao iz Tešnja samo Avdo Brka (Abdulah Brkić) koji je za svoje izloške u grupi pčelarstvo dobio srebrenu kolajnu;


 • Prema jednom spisku od 92 imena vidljivo je da je u Tešnju već 1912. godine djelovala Pčelarska Podružnica pa taj spisak ovom prilikom i objavljujem sa kratkim komentarom;
 • Da je država i ranije (možda i više i bolje) vodila evidencije o udurženjima i njihovim članovima pokazuje jedan dopis Kotarskog ureda u Tešnju, broj:9492/20 od 19/10 920 označen kao: Popisnica za društvo 1919. a upućeno na adresu Podružnici pčelarskog društva Tešanj, a glasi: Naslov se umoljava da priloženu popisnicu u svim dijelovima ispuni te da istu kretom pošte ovom ured pripošalje.- u potpisu Kotarski predstojnik Molnar;
 • Pčelarsko privredno društvo za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu svojim raspisom od decembra 1920. godine obavještava članove Podružnice da je povećana godišnja članarina, ali da je u cijenu uračunata i pretplata na društveni list;
 • U Banja Luci je postojala Sreska pčelarska zadruga za Vrbasku banovinu pa je Pčelarskoj zadruzi u Tešnju dana 1. XII 1938. godine poslala nki dopis u koverti koja ima u arhivi, ali nema dopisa;
 • Na spisku od 9. juna 1931. nalaze se 27 imena prisutnih pčelara na osnivačkoj skupštini, ali nije navedeno šta se osnivalo. Od prisutih 9 ih se izjasnilo kao utemeljivači, 15 kao pomagači i 3 kao redovni članovi;
 • Pravila Pčelarske zadruge u Tešnju usvojena su na zasjedanju Skupštine dana 9. juna 1931. godine;
 • Dana 6. jula 1934. godine u Građanskoj čitaonici u Tešnju održana je glavna godišnja skupština Pčelarske podružnice u Tešnju, Zapisnik vođen i pisan rukopisno lijepim i čitikim rukopisom. Zapisnik je uz propratni akt dostavljen Ispostavi Sreza Dobojskog u Tešnju dana 17. jula 1934.;
 • 1936. godine (datum oštećeno) pod brojem, 11/36 Pčelarska zadruga u Tešnju obavještava Središnjicu pčelarske zadruge u Banja Luci da dostavljaju podnesak zadruge za skupštinu te Središnjice i da šalju iznos od 65. dinara na ime članarine;
 • Središnja pčelarska zadruga Banja Luka šalje dopis dana 11 V 1938. Pčelarskoj zadruzi i Tešnju;
 • U Osijeku je 1939. godine izdat 12. broj časopisa “Hrvatska pčela”, Organ Hrvatsko-slavonskog pčelarskog društva u Osijeku;
 • Dana 12. marta 1939. godine u prostorijama opštinske zgrade održano je zasjedanje Godišnje Skupštine Pčelarske zadruge u Tešnju; Iz zapisnika se vidi da Zadruga ima pčelnjak vrijednosti 5.000 i alat u vrijednsoti od 4.000;
 • Centralno pčelarsko – zemljoradničko društvo za Vrb. banovinu Banja Luka ima svoju podružnicu u Tešnju koja ima svoja Pravila usvojena u Tešnju 3. avgusta 1939.
 • Pčelarska zadruga u Tešnju dana 30. I 1941. pod brojem 1/41 Državnoj fabrici šećera na Čukarici Beograd šalje 766,50 Din za denaturalizovani šećer;
 • Centralno pčelarsko društvo Zagreb dana 29. svibnja 1942. godine Pčelarsku zadrugu u Tešnju obavještava o uslovima kupovine šećera i pretplate na strukovni list;
 • Bez podataka o adresantu Ministarstvu seljačkoga gospodarstva, Glavnom ravnatelju za prehranu u Zagrebu pismo (1942 ili 43) o problemima sa kompenzacijom za primljeni šećer;
 • Pčelarska zadruga u Tešnju aktom broj 7/43 od 15. V 1943. godine upućenim Eduardu Goričkom, pčelaru u Hrvatsku Mitrovicu raspituje se za umjetno saće itd.

Iz opisanog se vidi da su pčelari i ranije kao i sada imali probleme sa ishranom i zaštitiom pčela, da su djelovali organizovano i da su postizali i dobre rezultate i bili nagrađivani kolajnama.

Pčela je odvajkada izazivala divljenje, a dobrobit od njenog rada dobro nam je svima poznat i kao lijek i kao prehrana. Međutim, onome ko kupuje skupo onome ko prodaje jeftino pa nađoh podatak da smo među posljednjim u Evropi po godišnjoj potrošnji meda po glavi stanovnika. Kakv standard takva ishrana, a da nismo sa tako niskim standardom i lošim prehrambenim navikama trošili bismo više meda i tako pomagali i pčelarima i pčelama kada ih treba prehraniti, zaštititi ih i izliječiti, a one su čuvari planete – bar tako kažu pčelari, a ja im na riječ vjerujem.

Da nisu samo današnji aktuelni i aktivni zaslužni za sve svoje uspjehe i svoja znanja pokazuje i priloženi spisak pčelara od 1912. do 1917. godine, u prilogu.

S P I S A K

članova Pčelarske podružnice sa podacima o uplatama

01.- Hasan Bejtić, Raduša, Potvrda na 50 forinta? (pedeset) kao članarina za mjesec august 1912, Pčelarska podružnica u Tešnju, 01. /7 1912, /A. Brka/;

02.- A. Gazić Tešanj, članarina 50 hl. za pčel./arsku/ podruž/nicu/ za august, Pčelarska podruž/nica/ Tešanj, 31./7.1912. /A. Brka/;

03.- O. Jebandžić, Dobropolje, 50 hel. član za pčel/arsku/ podruž/nicu/, za august. Pčel. Podr, Tešanj, 31./7 1912. /A. Brka/;

04.- Simo Simić, kao članarina 50 hl i 2 kr za centralu, Pčel/arska/ podruž/nica/, Tešanj 31./7912, /A. Brka/;

05.- Josip Šosterić, Komušina, 2. K 5o hl, članarina za august, Pčel/arskoj/ podruž/nici/ Tešanj, 1/8 912. /A Brka/;

06.- Nišević Jelah, 2 k 50hl, članarina za august, Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 1/8 912 /A Brka/;

07.- Osman Kerić, 50 hl za august članarina Pčel/arskoj/ podrž/nici/, Tešanj 2/8 1912. /A Brka/;

08.- Suljo Kruško, 2 K. 50 hl,člananrina za august Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 3/8912 /A Brka/;

09.- Risto Tešić, kao članarina za august 50 K(?)Pčel/arskoj/ podru/nici/ Tešanj, 5/8 912; Brkić Napomena:pod 09. pisano ćirilicom;

10.- Pero Milošević, članarina za august 50 K(?). Pčel/arskoj/ podru/nici/ Tešanj, 6/8 912; Brkić Napomena:pod 10. pisano ćirilicom;

11.- Omer eff Gjonlagić, 2 k. 50hl, članarina za august Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 6/8 912. Brkić;

12.- Osman Ibrahimović, 2 K 50 hl, članarina za august, Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 6/8 912. Brkić;

13.- Dedo Mešić, kao članarina 50 (?) za august Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 6/8 912. Brkić;

14.- Adem Spahić, 2 K. 50 h, Kosova, kao članarina za august, Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 9/8 91? Brkić;

15.- Omer eff Gjonlagić, pl. 2 k. za Pčel/arskoj/ podruž/nici/, članarina, Tešanj 5/II 9??, Brka.

16.- Mehmed eff Unkić, članarina 2 k 50 h, za august Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 10/8 912 Brka;

17.- Sali Suljić, Kosova, 2 K 50 h, članarina Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 10/8 912, Brkić;

18.- Bećir Medarić, članarina 50 h za august, Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 12/8 912, Brka;

19.- Ademaga Mešić, članarina za august – utemeljitelj;

20.- Abdulah Dž.Mešić, 2 K.50 h, članarina za august,Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 12/8 912, Brka;

21. – Hasan beg Eminagić, članarina za august, 2 K. 50 h,Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 12/8 912, Brka;

22. – Redžo Škiljo, 2K 50, za august članarina za august, Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 12/8 912, Brka;

23. – Jozef Špacinski, za august 2K 50, septembar 50 h Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 4/9 912, Brka;

24. – Gjordjo Milovanović, do konca 1912, 4 K 50 h, Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 5/9 912, Brka; /ime latiniscom, a ostalo ćirilicom/

25. – O. Jebandžić platio do konca 1912. članarinu Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 31/I 913, 12 Kr Brka;

26. – M. Nišević za 9, 10, 11, 12. 1912. i I 1913. 2K 50 h, Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 7/II 913, Brka; /ćirilicom/;

27. – A. Dževdet Mešić platio 3 K za 9, 10, 11 i 12 1912. i I i II 913. Pčel/arskoj/ podruž/nici/,Tešanj 7/II 913, Brka;

28. – Ademaga Mešić, narod/ni/ poslanik i veletržac kao utemeljitelj Pčel/arske/ podruž/nice/, platio 50 K 7/II, Brka;

29. – Mešić Dževdet, Pčel/arskoj/ podruž/nici/, platio 50 h, Tešanj 7/II 913, Brka (ime zbog izblijedelosti rokupisa nesigurno);

30. – Aba??os?? Hafiz M. efendić, platio 1 K50 h, Tešanj 7/II 913, Brka (ime zbog izblijedelosti rokupisa nesigurno);

31. – Avdo Brka, 2 K 50 h 50, Tešanj 1913; Brka;

32.- Pero Milošević, 1 K 20 h, Tešanj 1/7 913, Breka; /ćirilicom/;

33.Kruško 50 h, Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj, 1/7 , Brka;

34.- Osman (???) Ibrahimović, 50 h Tešanj 1/7 , Brkić;

35. – M. Balić 3K, Tešanj 1/7 , Brkić;

36. – ???????? M. eff, članarina Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj, pl 3 K, Teslić 1/9 913, Brka;

37.- Gazić Adem??? za Pčel/arsku/ podruž/nicu/, članarine platio 50 h, Tešanj, 14/11 913,Brka;

38. – Osmanaga Smajić platio članarinu do konca 913, Tešanj, 14 / 11 913, Brka;

39. – Hamdo Galijaš (dimst????) platio članarinu Pčel/ podruž//, do konca 913, Tešanj 14/11 913, Brkić;

40. – Risto Tešić do konca god. 1913 2,50 platio članarinu, Tešanj 14/11 913 Brkić; /ćirilicom/;

41. – ????????????? za pčelarsku podružnicu ????? 1 Kr, Tešanj 28/11 913 Brkić; /ćirilicom/

42. – Karić platio 2 K 50 h za 1913, Pčel/arsku/ podruž/nicu, Tešanj 5/12 913, Brka

43. – Mijat Budimir, Kamenica, platio 50 h Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj, 5/12 913, Brka;

44. – O. Jebandžić platio 50 h Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj, 5/12 913, Brka;

45. – Hamdi beg Ajanović platio za 1913. Pčel/arskoj/ podruž/nici/ 3 K, Tešanj, 5/12;

46. – Ejubaga Bajraktarević platio 3 Kr za 1913. Pčel/arskoj/ podruž/nici/ , Tešanj, 5/12, Brka;

47. – Bećiraga Medarić platio 2 K. 50 h za 1913. Pčel/arskoj/ podruž/niciTešanj, 5/12, Brka;

48.??????????????? dao 3 Kr tj za 2,50, 1914. Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj, 19/12, Brka (ime zbog izblijedelosti rokupisa nečitko);

49. – Hidajet dao 2.50 za 913. Pčel/arskoj/ podruž/nici/ , Tešanj, 19/12, 913. Brka; (ime zbog izblijedelosti rokupisa nesigurno);

50.??????????????? dao 1 K 5o h 913. Pčel/arskoj/ podruž/nici/ , Tešanj, 19/12, Brka; (ime zbog izblijedelosti rokupisa nečitko)

51. – H. Eminagić 50 h dao za Pčel/arsku/ podružnicu 1913. Tešanj 25/12 913., Brka (ime zbog izblijedelosti rokupisa nesigurno);

52. – Tešo Dušanić, platio 2 Kr za 914., Pčel/arskoj/ podruž/nici/ , Tešanj 26/12 913., Brka;

53. – A. Hatibović da 1 Kr za 1913. Pčel/arskoj/ podruž/nici/ , Tešanj 26/12., Brka;

54. – Fejzo Brka za 913 dao 3 Kr Pčel/arskoj/ podruž/nici/ , Tešanj 26/12 913., Brkić;

55. – Zijad beg Djonlagić, veleposjednik položio kao utemeljitelj Pčel/arske/ podružnice 50 Kruna, Tešanj 7/I 914, Brka;

56.– Hamid Karahodžić kao član za 914 položio 1 Krunu Pčel/arskoj/ podruž/nici/ , Tešanj 7/I 914., Brkić;

57.– J. Šostarić za 913 platio 50 h Pčel/arskoj/ podruž/nici/ , Tešanj 13/I 914., Brkić;

58.- Meho(???) Numanović platio za 913 3 Krune Pčel/arskoj/ podruž/nici/ , Tešanj 13/I 914., Brkić;

59.- M. Budimir platio 2K za 914. Pčel/arskoj/ podruž/nici/ , Tešanj 13/I 914., Brkić;

60.– P. Milašević platio za 913 1 Kr. 30 h Pčel/arskoj/ podruž/nici/ , Tešanj 13/I 914., Brkić; /ćirilicom

61.- H. Karahodžić platio 2 Krune za Pčel/arsku/ podruž/nicu , Tešanj 13/II 914., Brkić;

62.- H. Dol???????? Platio 1 Krunu Pčel/arskoj/ podruž/nici/ , Tešanj 13/I 914., Brkić;

63.- R. Škiljo platio 50 hel za 1913, Tešanj 13/II 914. Brkić;

64.- M. Smajlbegović (?) platio 2 Kr za 1914. Pčel/arskoj/ podruž/nici/ , Tešanj 13/I 914., Brka;

65.– M. Galijaš, uhrmaher(????) platio 1 K za 1914. Pčel/arskoj/ podruž/nici/,Tešanj 13/II 914., Brka;

66.– Mujaga Galijašević, platio 1 Kr za Pčel/arsku/ podruž/nicu , Tešanj 15/II 914., Brkić;

67.- S. Begović platio 50 hel za 1914. Pčel/arskoj/ podruž/nici/,Tešanj 13/II 914., Brkić;

68.– A. Begović platio 50 hel za 1914. Pčel/arskoj/ podruž/nici/,Tešanj 13/II 914., Brkić

69.– F. Brka dao 2 Kr . Pčel/arskoj/ podruž/nici/,Tešanj 24/II 914., Brkić;

70.– Eminbeg H.M. Eminagić??? dao 20 Kr Pčel/arskoj/ podruž/nici/,Tešanj 6/3 914., Brkić;

71.- R. Tešić dao 1 Kr Pčel/arskoj/ podruž/nici/,Tešanj 6/3 914., Brkić; ;/ćirilicom/;

72.- Špacinski dao 1 Kr Pčel/arskoj/ podruž/nici/,Tešanj 6/3 914., Brkić;

73.– Murat eff Aličehajić platio 1 K Pčel/arskoj/ podruž/nici/,Tešanj 6/3 914., Brkić;

74.- Šaćir eff Dedić Pčel/arskoj/ podruž/nici/,Tešanj 6/3 914., 2 Krune, Brkić;

75.– Ejub aga Bajraktarević dao 2 K Pčel/arskoj/ podruž/nici/,Tešanj 6/3 914., Brkić;

76.– Omer eff Gjonlagić platio 2 K Pčel/arskoj/ podruž/nici/,Tešanj 6/3 914., Brkić;

77.– Gosp. Učitelj (vjerovatno Pero Milošević) položio 4 Krune za tešanj/sku/ Pčel/arsku/ podruž/nicu/, Tešanj 10/3 914, Brkić; ćirilicom/;

78.- Ibrahimbeg Gjonlagić platio 3 Kr za 1913. i otkazao Pčel/arsku/ podruž/nicu/, Tešanj 20/3 914, Brkić;

79.– A. Gazić 1 Krunu za 1913. Pčel/arskoj/ podruž/nici/,Tešanj 20/3 914., Brkić;

80.- Širbegovići položili 25 Kruna Pčel/arskoj/ podruž/nici/,Tešanj 30/3 914., Brkić;

81.– Kujundžić Meho dao 50 h za april 914. Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 10/4 914., Brkić;

82.– Simo Simić platio 1 Kr. 50 h Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 15/5 914., Brkić; /ćirilicom);

83.- Živko???!!! Platio 1Kr 50 h Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 15/5 914., Brkić;

84.- Špacinski platio 50 hel Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 15/5 914., Brkić;

85.– Ejubaga Bajraktarević platio 1 Kr Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 15/5 914., Brkić;

86.– Tešić platio 1 Kr Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 15/5 914., Brkić; /ćirilicom);

87.- O. Smajić platio 1 Kr Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 15/5 914., Brkić;

88.- H. Ajanović platio 2 K 50 h Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 15/5 914., Brkić;

89.– Hamdo Galijaš za Kotar. Vijeće položio 50 Kruna Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 15/5 914., Brkić;

90.- Hamdo Galijaš za 1914. platio 6 Kruna, Tešanj, 15/5 914, Brkić;

91.– Fehimbeg Smailbegović platio 1 Krunu Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 25/5 914., Brkić;

92.– Suljo Begovac platio 3 Krune Pčel/arskoj/ podruž/nici/, Tešanj 28/6 914., Brkić;

Sve zapisano u bločiću dimenzija 8×10 sa 100 označenih stranica od kojih je 92 popunjene navednim podacima, a koje je unosio Abdulah Brkić (Brka), a koji je 1910. godine na Prvoj Zemaljskoj smotri pčelarstva, voćarstva i povrtlarstva dobio srebrenu kolajnu (medalju)

Bločić je relativno dobro očuvan i većina podataka je čitka osim onih koji su označeni u tekstu prijepisa jer je evidencija vođena suhom – grafitnom olovkom koja je mjestimice izblijedila.

Povez bločića je meki karton, a listovi su lijepljeni i prošivani što je sve za to vrijeme, u našim krajevima, bio popriličan luksuz.

Interesantno je da su članovi podružnice ljudi iz raznih socijalnih slojeva od težaka do narodnog poslanika.

Interesantno je i da su podaci o pravoslavnim članovima upisivani ćirilicom kao i to da je Abdulah ( rođen 1878. godine) tečno i lijepo pisao i ćirilicu.

Prepisao (koliko je mogao tačno i korektno)

Selim Brkić, decembra 2018. godine

O Selim Brkic

Komentariši