Odluka o poništavanju dijela oglasa

JZU DOM ZDRAVLJA

“Izudin Mulabećirović-Izo”

T E Š A N J

Broj:03-05-7-55/19

Dana 08.01.2019.godine

Na osnovu člana 19. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj i odluke v.d. direktora broj 03-05-6-53/19 od 08.01.2019.godine,

P O N I Š T A V A

SE DIO OGLASA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Poništava se Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme objavljen na web stranici Doma zdravlja Tešanj dana 25.12.2018.godine u dijelu za radno mjesto „tehnički sekretar“

VD DIREKTOR

Dujsić Amir

dr.med.spec.internista

Izvor: dztesanj.ba.

Powered by WPeMatico

About Tesanj Net