Općinski odbor Naše stranke Tešanj ne podržava ishitrena rješenja za pacijente ambulante porodiče medicine u PZU „Medicus“ Vukovo-Tešanj

Općinski odbor Naše stranke Tešanj je na sjednici održanoj 16. maja raspravljao o novonastaloj situaciji vezano za rad ambulante porodične medicine u PZU „Medicus“ Vukovo, opcina Tešanj.

Jedinstven je stav da bilo kakva ishitrena rješenja ne mogu doprinijeti kvalitetu usluga, kao ni poboljšanju zdravlja pacijenata, te kao takva Općinski odbor Naše stranke Tešanj nikada neće podržati.

„Ambulanta porodične medicine u PZU “Medicus” uključena u sistem finansiranja sredstvima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 2005. godine kao Pilot projekt Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica radi sticanja uslova za uključivanje privatne prakse u javni zdrvstveni sistem. Zavod zdravstvenog osiguranja je bio nosilac ugovaranja s tim da je Dom zdravlja Tešanj bio jedan od ugovarača.“ (preuzeto sa službene stranice Doma zdravlja Tešanj).

Korisnici usluga ambulante porodične medicine PZU „Medicus“, ali i građanke i građani općine Tešanj se s pravom pitaju kome to smeta Projekat koji se pokazao uspješnim, ali i otvara raspravu o tome zašto poreski obveznik i zdravstveni osiguranik ne može sam odlučivati za čije će se usluge opredjeliti.

O ishitrenosti i nedobronamjernosti, za pacijente, Odluke o prestanku finansiranja ambulante porodične medicine PZU „Medicus“ iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja govori i činjenica da je obavijest o raskidu Ugovora PZU Medicus“ dostavljana 15. maja 2023. godine, a da finansiranje amblante porodične medicine prestaje tri dana kasnije (19. maja) nakon dostavljene obavijesti.

Interesantno je da se u Informaciji Doma zdravlja Tešanj za pacijente porodične medicine u ambulanti PZU „Medicus“ , njih oko 3000 s područja MZ Vukovo, Rosulje, Novo Selo ali i iz drugih mjesta s područja općine Tešanj, isti obavještavaju da se za njih obezbjedio dodatni četvri tim porodične medicine u ambulanti Jelah, što otvara još dublje rasprave: kako to da se za 3000 pacijenata obezbjeđuje jedan tim, kada se zna da je norma jednog tima porodične medicine do 2000 pacijenata. https://dztesanj.ba/2023/05/12/informacija-za-pacijente-porodicne-medicine-u-ambulanti-pzu-medicus/

Prema našim saznanjima nije samo ambulanta porodične medicine Jelah ta čiji timovi vode brigu o daleko većem broju pacijenata od propisanih normi, tako je u većini ambulanata porodične medicine na području općine Tešanj, kroz koje svakodnevno prolazi i preko 100 pacijenata.

Rješenja kojima nam koncentracija bolesnih ljudi na malom prostoru ambulanata porodične medicine postaje sve veća, medicinari i ljekari sve umorniji, a redovi za čekanje sve duži mi iz Naše stranke Tešanj nećemo nikada podržavati, jer nam briga za zdravlje ljudi mora biti na prvom mjestu, pa makar ona ponekad bila ograničena administrativnim preprekama.

Naša stranka Tešanj

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *