OO SDP BiH Tešanj ne podržava odluku o ukidanju timova porodične medicine u PZU Poliklinika „ Medicus“

Porodična medicina
Porodična medicina

Mi u OO SDP BiH Tešanj smatramo da u središtu sistema pružanja zdravstvene zaštite mora biti pacijent, a da sam sistem mora biti koncipiran na način da se pacijentima omogući dostupna i adekvatna zdravstvena zaštita.

Zbog toga nam je neprihvatljiva odluka menadžementa JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović -Izo” Tešanj odluku o ukidanju timova porodične medicine u PZU Poliklinika „ Medicus“ Vukovo.

Timovi porodične medicine u PZU Poliklinici „ Medicus“ djeluju od 2005 godine i trenutno pružaju usluge primarne zdravstvene zaštite za oko 3.000 pacijenata sa područja Općine Tešanj.

Podsjećamo da ovo nije prvi put da se prijeti ukidanjem timova porodične medicine u PZU Poliklinika „ Medicus“, istu situaciju smo imali i krajem 2019. godine. Tada se SDP Tešanj aktivno uključio u riješavanje ovog problema.  Nadali smo se da je dogovor koji su tada postigli predstavnici  Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK , JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj i PZU Poliklinika  “Medicus” konačan i da ovu temu nećemo više morati otvarati.

Nažalost, polovinom prošle godine počela su ponovna  šuškanja o najavi ukidanja timova porodične ambulante, na što smo mi iz OO SDP BiH tešanj ukazali u jednom od našim saopćenja. https://sdp-tesanj.org/bs/kakva-je-sudbina-porodicne-medicine-u-poliklinici-medicus/?fbclid=IwAR1ZPwGNQl27aa9Z9BYSt-cjRcGHRa447S6oFvnsUppZuLWAgKAnfFs2coM

Na 23. sjednici OV Tešanj održanoj 17.marta ove godine vijećnik SDP-a Hasan Galijašević je uputio vijećničko pitanje Zašto UO i Direktor Doma Zdravlja ne produže Ugovor za pružanje usluga porodične medicine sa ZU Medicus?

Iz odgovora koji je uslijedio vidljivo je da se odgovornost pokušava prebaciti na Ministarstvo zdravstva  i Zavod zdravstvenog osigurana ZDK, ali jasno je da potpunu odgovornost za novonastalu situaciju snosi isključivo Upravni Odbor JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj.

Nadalje, nismo sigurni da  JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj u ovom trenutku ima kapacitet za prijem 3.000 novih pacijenata u postojećim ambulantama porodične medicine, te od nadležnih institucija tražimo da utvrdi da li JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj ispunjava sve kadrovske i materijalno – tehničke uslove za pružanje adekvatne usluge primarne zdravstvene zaštite za sve osiguranike sa područja Općine Tešanj u ambulantama porodične medicine?

Zdravstveni sistem treba razvijati na način da prati potrebe pacijenata, a ne jednostrano i praktički „preko noći“ donositi odluke o ukidanju usluga na koje su pacijenti navikli i sa kojim su zadovoljni.

Ovim putem tražimo od Općine Tešanj kao osnivača i menadžmenta JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj da u što skorijem periodu iznađu konačno riješenje i da se prestanu igrati sa sudbinama oko 3.000 pacijenata koji koriste usluge porodične medicine u Medicus-u.

 

 

                                                                        Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj

O OO SDP Tesanj