Saziv za 25. (tematsku) sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18),

S A Z I V A M

25. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u petak, 26.05.2023. godine s početkom u 14:30 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 25. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

D N E V N I R E D

  1. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Rad” d.d. Tešanj za 2022. godinu,
  2. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Toplana” d.d. Tešanj za 2022. godinu,
  3. Izvještaj o radu i poslovanju Agencije za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o. za 2022. godinu,
  4. Informacija o poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj u 2022. godini:

-JU Opća Biblioteka Tešanj,

-JU Centar za socijalni rad Tešanj,

-JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,

-JZU Opća bolnica Tešanj,

-JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,

-JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,

-JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,

-JU Muzej Tešanj.

Napomena:

1. Edukacija vijećnika na temu: “Mjesna samouprava, osnivanje i rad organa mjesnih zajednica ” će se održati isti dan s početkom u 13:45 sati u Sali Općinskog Vijeća, predavač Plančić Hasan, koordinator za rad sa MZ

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: – 27.05.2023. godine (subota) u 21,00 sat i 28.05.2023. godine (nedjelja) u 14,00 sati

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.

O Press Opcine