Akreditacija i certifikati timovima porodične medicine

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) doc.dr. Ahmed Novo uručio je u petak akreditacije i certifikate za dva tima porodične/obiteljske medicine Doma zdravlja Tešanj koji su uspješno prošli kroz proces akreditacije i certifikacije u okviru projekta Poboljšanje kvaliteta/akreditacije timova porodične/obiteljske medicine u FBiH (CVRAM projekt) koji implementira ured SZO u BiH, a financijski podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC)
Direktor DZ Tešanj dr. Amir Dujsić izrazio je zadovoljstvo što su se timovi ovog doma zdravlja našli u procesima certifikacije i akreditacije koje su uspješno prošli:
“Lijepo je kad vas nešto ovako dočeka na početku rada. Biću sretan i opredijeljeni smo da sve službe i dom zdravlja u cjelini krenu u smjeru certifikacije, a vi, certificirani i akreditirani timovi ćete im biti uzor, neko u koga će se ugledati u tom procesu. Certifikacijom i akreditacijom process nije završen, već uspostavljeni sistem treba održavati i unapređivati”, kazao je dr. Dujsić.
Doc.dr. Novo dodjeljujući certificate i akreditacije kazao je da je sretan zbog opredijeljenosti ove ustanove za nastavak procesa, te potcrtao važnost održavanja i unapređenja dostignutog nivoa kvaliteta:
“U naredne četiri godine mi smo u obavezi obaviti i nadzorne preglede, a naši ocjenjivači u nadzornim pregledima stavljaju akcent na ono šta je novo urađeno i unaprijeđeno. Raduje me opredijeljenost menadžmenta da se čitav deom zdravlja uključi u ovaj process”, kazao je doc.dr. Novo.
Koordinatorica kvaliteta u DZ Tešanj dr. Saliha Smailbegović kazala je kako je sav uloženi trud da oi rezultat:
“Svi smo uložili veliki trud uz veliku podršku kako menadžmenta tako i svih ostalih službi i ostalih timova koji su pružili podršku timovima tokom prolaska kroz ovaj proces, tako da je ovo certifikat svih nas”, kazala je dr. Saliha Smailbegović.
U ime timova, obratila se prim.dr. Besima Rakić-Prnjavorac koja je kazala kako je proces kroz koji su prošli bio zahtjevan, ali da su među rezultatima i olakšan rad i poboljšana komunikacija s pacijentima:
“Kroz ovaj proces nam je umnogome olakšan rad, dobili smo smjernice kako da bolje radimo, kako kroz komunikaciju nas s pacijentima, i pacijenata s nama taj rad unaprijediti i zajednički kroz timski rad doći do cilja. U ovom procesu sun am pomogle ostale službe, posrbno naš Centar za mentalno zdravlje koji je akreditiran i koji nam je svesrdno pomogao savjetima i preporukama, a pomogli sun am kontakti is a ostalima – Centrom za socijalni rad, školama, općinom, Savezom slijepih koji sun am pomogli da izdamo vodič na Brailleovom pismu…”, kazala je prim.dr. Besima Rakić-Prnjavorac.
Akreditacije i certifikati dodijeljeni u Tešnju uz znak AKAZ-a na sebi imaju i oznaku Međunarodne udruge za kvalitet u zdravstvu (ISQua) kod koje je AKAZ akreditirao svoje standard za primarnu zdravstvenu zaštitu.

Izvor: dztesanj.ba.

Powered by WPeMatico

O Tesanj Net