Odluka o utvrđivanju rang liste za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta i člana 19. Pravilnika o radu (br protokola 2346/17) JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj na osnovu prijedloga Komisije za provođenje procedure zapošljavanja u JZU Domu zdravlja Tešanj od 17.01.2019.godine po raspisanom oglasu za prijem u radni odnos objavljenog na web stranici Doma zdravlja Tešanj dana 25.12.2018.godine za poslove i radne zadatke medicinske sestre –tehničara direktor dana 18.01.2019.godine donosi odluku o utvrđivanju rang liste. Odluku možete pogledati ovdje Odluka o utvrđivanju rang liste

Rang listu Kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za poslove medicinske sestre-tehničara po oglasu objavljenom na Web stranici Doma zdravlja Tešanj 25.12.2018.godine možete pogledati ovdje
Rang lista

Izvor: dztesanj.ba.

Powered by WPeMatico

About Tesanj Net