Radnička liga u streljaštvu.

Streljački klub Tešanj, u saradnji sa JU “Sportsko rekreacioni centar” Tešanj, organizuje Radničku ligu u streljaštvu serijskom zračnom puškom, za uposlenike firmi sa prostora općina Tešanj i Doboj Jug.

Osnovne propozicije:

  • Liga se organizuje u 5 kola, od kojih se rezultati najbolja 4 kola uzimaju za pojedinačni rezultat, dok se svih 5 uzima za ekipni rezultat;
  • Svaka firma može prijaviti minimalno 3 strijelca, a maksimalno 6, s tim da se rezultati najbolja 3 strijelca uzimaju za ekipni rezultat a za pojedinačno vrijede svi rezultati;
  • Gađa se 20 takmičarskih dijabola uz neograničenu probu a vrijeme za gađanje je 30 minuta;
  • Za Radničku ligu u streljaštvu određen je takmičarski termin četvrtkom od 17-20 sati;
  • Kotizacija za učešće u ligi je 30 KM po jednom članu ekipe, s tim da svaki strijelac uplatom kotizacije postaje član SK Tešanj, sa plaćenom godišnjom članarinom za 2019. godinu i mogućnošću da se priprema za Ligu uz stručnu pomoć trenera SK Tešanj, na redovnim treninzima kluba petkom, subotom i nedjeljom;
  • Ekipa može ali i ne mora biti mješovitog sastava (žensko/muško);
  • Puške, mete i dijabole za takmičenje obezbjeđuje SK Tešanj;
  • Najboljim ekipama će biti uručeni pehari a pojedincima medalje i diplome.

Ostale propozicije će se usaglasiti sa predstavnicima ekipa prije početka takmičenja.

Liga će se organizovati ukoliko bude prijavljeno najmanje 5 ekipa pa organizator poziva sve zainteresirane da se do 24.02.2019. godine, na sljedeći e-mail: [email protected]

Dobrodošli!

About Sportski savez Opcine Tesanj