POSJETA PSIHOLOGA ČASOVIMA ODJELJENSKE ZAJEDNICE

U sedmici od 11. do 15. februara, našu školu je u više navrata posjetila Emina Turalić, diplomirani psiholog i predstavnica Centra za mantalno zdravlje Doma zdravlja u Tešnju. Našim učenicima je govorila o bitnosti brige za njihovo mentalno zdravlje i prerađivanju stresa i nagomilanih emocija. Učenici su zainteresovano pratili ovaj čas i aktivno sudjelovali u njemu. Smatramo da su ovakve vrste posjeta jako bitne i korisne.

O Gimnazija Musa Cazim Catic