Posjeta našoj Senadi

Danas je upriličena posjeta članici našeg štaba Senadi Cvrčak koja se nalazi u Općoj bolnici Tešanj.
U posjeti su bili starješina odreda Mujo , načelnica odreda Alma ,članica staba Ehlimana i član NO Željko.
Senadi smo zaželjeli brz oporavak.

O oicrnivrh.org