Projekat ReLOaD – Poziv za učestvovanje u Info danu.

Općina Tešanj u partnerstvu sa UNDP-om objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učestvovanje u Info danu o temama za predstojeći javni poziv u sklopu projekta ReLOaD – Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu.

Info dan će se održati u sali Općinskog vijeća, u ponedjeljak 04.03.2019. godine, sa početkom u 14:00 sati.

 

Poziv možete pogledati ovdje

O Sportski savez Opcine Tesanj