POSJETA OPĆINSKOG NAČELNIKA TOPLANI DD TEŠANJ

Danas su JP ” Toplanu ” d.d. Tešanj posjetili Općinski načelnik Suad Huskić i pomoćnik Općinskog načelnika Hamzalija Hojkurić. Sastanku je pored direktora Asima Bašalića prisustvovao i Nedim Deljkić, predsjednik Nadzornog odbora. Tokom sastanka razgovaralo se o poslovanju Toplane u 2018. godini, a također je razgovarano i o planiranim projektima za 2019. godinu (Izmještanje vrelovoda kod zgrade Katanga i nastavku toplifikacije Starog grada, Grana IX).

O Toplana Tesanj