OBAVIJEST- IZMJENA ODLUKE

Poštovani korisnici,

Ovim putem vas informišemo da je Općinsko vijeće Tešanj, na prijedlog JP TOPLANA d.d. Tešanj, usvojilo poticajne mjere za povećanje broja priključaka novih korisnika na daljinsko grijanje:

1. Umanjene su cijene priključne takse sa sadašnjih 10,00 KM/m2 (fizičkim licima) na 3,00 KM/m2 i sa 15,00 KM/m2 (pravnim licima) na 7,50 KM/m2 .

2. Oslobađeni su od plaćanja priključne takse, prema izmjeni Odluke, i sve nevladine i sportske udruge koje su ujedno i vlasnici prostora, ako prostori nisu dati u zakup.

3. Svi novi korisnici koji su priključeni putem paketne podstanice oslobađani su od plaćanja grijanja za prvu grejnu sezonu korištenja usluge grijanja sa toplane.

4. Ovim potrošačima Toplana d.d. će ujedno omogućiti nabavku paketne podstanice na 12 mjesečnih rata.

Za sve dodatne informacije i način korištenja usvojenih poticajnih mjera možete se informisati u JP Toplana d.d. Tešanj.

O Toplana Tesanj