ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ INFORMATIKE

Na školskom takmičenju održanom 20.03.2019.godine, u prostorijama škole, učestvovali su učenici

1. Okanović Ahmed
2. Subašić Mevludina
3. Sadiković Ajnur
4. Softić Belmin
5. Muharembegović Kerim
6. Vehab Tarik

Kantonalno takmičenje će se održati u 06.04.2019., a učesnici su: Okanović Admed i Subašić Mevludin.

O Gimnazija Musa Cazim Catic