24. sjednica Savjeta

Savjet NHU “Oslonac” je održao 24. sjednicu dana 26. marta 2019 god u  sali za sastanke Općine Tešanj sa početkom u 16,15 sati.

 Na sastanku prisutni: Huskić Adem, Brkić Ajiša, Kavazović Sabrija, Rozajac Sead i Husein Alić.

Dnevni red sastanka:

  1. Usvajanje Zapisnika 23. sjednice Savjeta
  2. Prijedlog izmjena Kriterija o utvrđivanju prioriteta pružanja pomoći
  3. Donošenje odluke o pokretanju realizacije novih projekata sa liste prioriteta za 2019
  4. Priprema Skupšine
  5. Razno

Ad. 1

Usvojen je zapisnik sa 23. Sjednice Savjeta.  

Ad. 2

Savjet je razmatrao prijedlog izmjene Kriterija za utvrđivanje prioriteta pružanja pomoći i usaglasio se da ove izmjene donese Savjet u sadašnjem sazivu jer posjeduje određena iskustva stečena u dosadašnjem radu.  Na dostavljeni prijedlog je bilo konstruktivnih primjedbi i dopuna i dogovoreno je da predsjednik Savjeta dopuni dostavljeni prijedlog te da isti dostavi do Brkić Ajiše i Kavazović Sabrije kako bi zajedno uradile konačan prijedlog ovih Kriterija. Isti bi Savjet potvrdio prije održavanja Skupštine i verifikovao kao važeći kriterij za naredni period.

Ad. 3

Savjet je doneo odluku da se započne realizacija projekata prema Listi prioriteta za ovu godinu. Zadužuje se predsjednik Savjeta i Sekretar da provjere mogućnost realizacije projekata sa Liste prioriteta. Za prvorangirana dva projekta za koje su obezbjeđeni uslovi za gradnju sa izvođačem radova ovlašćuje se predsjednik Savjeta da potpiše ugovor o gradnji. Radi se o projektima za Roša Amira iz Roša, Tešanj i Hasanbašić Hata iz Tešnja. Za projekat Bajrić Bademe iz Doboja je prethodno potrebno obezbjediti ponudu gradnje obzirom da se radi o projektu van Općine Tešanj i da je započeta gradnja objekta koja je van dimenzija standardnih objekata NHU Oslonac.

Savjet je informisan da je izvođač radova Nedjing Tešanj povećao cijenu gradnje standardnog projekta sa 23.500 na 25.450 KM. Razlog povećanja su povećani troškovi radne snahe i materijala. Savjet je dogovorio da se prihvati ova ponuda do raspisivanja natječaja i odabira eventualno novih izvođača.

Ad.4

Savjet je dogovorio da se Skupština Udruženja održi 06. aprila 2019. godine u 11,00 sati u Sali OV Tešanj. Dogovoreno ja da saziv Skupštine ima slijedeći Dnevni red:

Radni dio:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Udruženja održane 24. marta 2018. godine;
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Udruženja “OSLONAC” za 2018. godinu sa finansijskim izvještajem i Izvještajem Nadzornog odbora;
  3. Plana rada Udruženja “OSLONAC” za 2019. godinu;
  4. Prijedlog Odluke o priznanjima za 2018. godinu;
  5. Izbor Predsjednika i zamjenika Skupštine, Savjeta i Nadzornog odbora za naredni mandat

Svečani dio:

Dodjela priznanja.

Usaglašen je i prijedlog Odluke za usvajanje Izvještaja za 2018 i Odluke o dodjeli priznanja za 2018.

Kako je ova Skupština reizborna dogovoreno je da se pripreme prijedlozi prije održavanja Skupštine te da se u prijedlozima za Organe Udruženja predloži izmjene postojećih članova uz zadržavanje min 50% ranijih članova radi očuvanja kontinuiteta rada Udruženja. Svi trenutni članovi Organa Udruženja su izrazili spremnost da po potrebi nastave daljni rad ali u isto vrijeme su voljni da svoje mjesto ustupe i drugim članovima Udruženja koji imaju želju i spremnost da rade u Organima Udruženja. Savjet će prije održavanja Skupštine uraditi listu prijedloga sa eventualnim dopunama na samoj Skupštini.

Ad.5

Savjet je razmatrao pristigle Vanredne zahtjeve pomoći te je dogovoreno da se zahtjev Bašić Almira iz Gračanice za priključak struje odbija iz razloga da je Oslonac u ovom projektu već učestvovao i ranije traženi zahtjev ispoštovao u cjelosti. Nadalje u ovom projektu je nosilac aktivnosti bila druga Humanitarna organizacija a Oslonac je učestvovao samo kao pružanje pomoći u realizaciji ovog projekta.

Savjet će razmotriti i zahtjev za uključivanje u projekat za Blagojević Saliha ali po pristizanju formalnog zahtjeva sa tačno definisanim oblikom i načinom pomoći ili realizacije ovog projekta.

Također i zahtjev o učešću u stanbenom rješavanju demobilisanih vojnika koji su van Općine Tešanj će biti razmatran po pristizanju zathjeva koji bi definisao traženi oblik i način pomoći.

Sastanak je završen u 18,00  h.

O Oslonac NHU