Rješenje dugogodišnjeg problema u MZ Jelah na pomolu

MZ Jelah
MZ Jelah

Iako SDP BiH djeluje kao opozicija u Općinskom vijeću Tešanj naši vijećnici su se uvijek  trudili biti konstruktivni i spremni podržati kvalitetne prijedloge u interesu naše sredine i njenih građana, a što smo pokazali i na posljednjoj, 27. sjednici OV Tešanj, održanoj 27. marta.

Jedina tačka dnevnog reda  koju  Klub vijećnika SDP-a nije podržao bila je Prijedlog Rješenja o imenovanju komisija OV Tešanj, jer nije ispoštovana  Odluka OV Tešanj, a koja je usvojena zajedno sa Zaključkom da će se OV Tešanj dostavljati CV svakog od kandidata koji su aplicirali za članstvo u komisijama. Glasali smo protiv ovakvog načina i sistema u kojem nismo dobili inofrmacije koje su potrebne, te se vidi jasno da je sastav komisija isključivo odraz volje većiene u OV Tešanj, a nikako potrebnih kvalifikacija za članstvo u komisijama, te smatramo da to nije način na koji se uvažava i ravnopravno tretira svaki od vijećnika i građana, što je  istakao vijećnik Danijel Pašić.

Sve ostale tečke koje su se našle na Dnevnom redu, Klub vijećnika SDP-a u OV je ocijenio kao kvalitetetnim, prihvatljivim i korisnim za građane i cjelokupnu zajednicu, te smo ih zbog toga i podržali prilikom glasanja.

Klub vijećnika SDP-a pozdravlja što se, napokon, na Dnevni red uvršteno i davanje Saglasnosti za kupovinu i zamjenu zemljišta u Jelahu za potrebe izgradnje puta, kojim se uveliko rasterećuje saobračajna gužva u samom centru Jelaha. Po ovoj tačci Dnevnog reda  jedini je diskutovao vijećnik Nermin Deljkić, predsjednik Kluba vijećnika SDP-a. Benefiti koji su dogovoreni i usaglašeni su nemjerljivi, i nakon dugogodišnjih problema napokon se nazire rješenje. Donošenje ove važne odluke uveliko su olakšali i organi MZ Jelah koji su ovaj  problem postavili na broj jedan liste kapitalnih ulaganja, ali ne možemo ne istaći i zalaganje Općinskog načelnika i nadležnih službi, kao i vijećnika koji su podržali predloženo rješenje.

Kluba vijećnika SDP-a se zahvaljuje na strpljenju i razumjevanju svakom građaninu ovog dijela MZ Jelah, koji je trpio svaki oblik neugodnosti prilikom silnih gužvi u saobraćaju tolike godine.

 

Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj

About OO SDP Tesanj