Akcija uređenja Kiseljaka

Ovo je tradicionalna akcija čišćenja i uređenja Kiseljaka sa ciljem da proljeće dočekamo u što ljepšem okruženju, a sve u skladu sa našom vizijom – Tešanj, sredina ekološke svijesti, čistoće i reda. Želja nam je da se što veći broj clanova i njihovih prijatelja odazove ovoj akciji.

Akcija proljetnog čišćenja i uređenja planirana je za subotu 23. marta na Kiseljaku sa pocetkom u 11 sati.

Posredstvom Opcine Tesanj svim ucesnicima akcije ce biti obezbijediti sendvici i sokovi te radne rukavice i vrece za otpad.

O oicrnivrh.org