Održana godišnja sjednica Skupštine NHU “OSLONAC”

 

Danas, 06.04.2019. godine održana je redovna godišnja sjednica Skupštine NHU “Oslonac”. Ovogodišnja sjednica je bila i izborna za organe Udruženja.

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika (sa prethodne sjednice Skupštine Udruženja održane 24. marta 2018. godine

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu NHU “OSLONAC” za 2018. godinu (sa finansijskim izvještajem i Izvještajem Nadzornog odbora)

3. Plan rada NHU “OSLONAC” za 2019. godinu

4. Izbor Predsjednika i zamjenika Skupštine, Predsjednika i članova Savjeta i Nadzornog odbora za naredni mandat

5. Prijedlog Odluke o priznanjima za 2018. godinu

6. Svečani dio – dodjela priznanja

Prisutni članovi Skupštine su se izjasnili, nakon kraće diskusije, pozitino o svim materijalima po tačkama dnevnog reda. Pored zapisnika sa prethodne sjednice, usvojen je Izvještaj o radu Savjeta za 2018. godinu te Plan rada za 2019. godinu. Nakon toga su izabrani novi sastavi organa Udruženja i to:

Skupština:

Predsjednik Skupštine: Husein Alić

Potpredsjendik Skupštine: Osmo Saračević

Nadzorni odbor:

Salih ef. Haušić, predsjednik

Emina prof. Ajanković, član

Sejo Dr. Rožajac, član

Savjet:

  1. Ajša Brkić, član
  2. Adem Huskić, član
  3. Husein Alić, član (po funkciji Predsjednika Skupštine)
  4. Fuad Šišić, član
  5. Nedžad Unkić, član
  6. Emina Turalić, član
  7. Edin Mujčić, član

Za predsjednika Savjeta je predložen Fuad Šišić, o čemu će se novi saziv Savjeta izjansiti na svojoj prvoj sjednici. Za novog sekretara Savjeta predložen je Hasan Ćeman.

U nastavku sjednice je donesena odluka o priznanjima, te su ista uručena prisutnim dobitnicima priznanja i to:

DONATOR GODINE

Porodica Mulalić, Sarajevo (Azem Mulalić sa porodicom), najveći iznos donacija na projektima Oslonca u toku 2018. godine

ČLAN GODINE

Midhat Muhić, najveća uplata članarine i donacija na račun Oslonca u toku 2018. godine

AKTIVISTA GODINE

HARIS HOJKURIĆ, pokazao najveću angažovanost u radu Udruženja tokom 2018. godine iz reda članova

Zahvalnice su dobili:

1.OPĆINA TEŠANJ

2. MINIST. ZA BORAČ.PITANJA ZE-DO KANT

3. OPĆINA CENTAR SARAJEVO

4. GRADNJA 1, TEŠANJ

5. MGV GRADNJA, ZAVIDOVIĆI

6. SARAČEVIĆ DOO, TEŠANJ

7. VRŠAJEVIĆ AVDIJA

8. ABITEC, TEŠANJ

9. HAUSTOR doo

10. MUJČIĆ ALMINA

11. EMINAGIĆ NEDIM

12. GRAFIK KOMERC, Jelah

13. TV SMART, TEŠANJ

14. AJANOVIĆ DR. RAZIJA

15. DELIĆ DŽEMILA

16. GALIJAŠEVIĆ MUHAREM

17. MEHINOVIĆ ADIS

18. BEDAK HAJRUDIN

19. BIJEDIĆ MAIDA

20. ČEMERLIĆ AMELA

21. HADŽIMEHIĆ ADNAN

22. BEGIĆ ALMA

23. HRVIĆ ADNAN

24. DENJALIĆ  DR.AMIR

25. DIZDAREVIĆ ĐULAGA

26. VILAŠEVIĆ AMIR

27. PRNJAVORAC NUMAN

28. ĆEMAN REDŽO

29. LJEVAKOVIĆ FAHIRA

30. TERZIĆ ATIF

 

O Oslonac NHU