Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na treningu Upravljanje projektnim ciklusom (PCM).

Projekat “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)”, u saradnji sa Općinom Tešanj, objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) sa područja naše općine, za učestvovanje na trodnevnom treningu: “Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)”.

Trening se realizuje kao podrška predstojećem Javnom pozivu za OCD za predaju prijedloga projekata za finansiranje, u cilju sticanja dodatnih znanja o upravljanju projektnim ciklusom, kako bi se apliciralo sa što kvalitetnijim prijedlogom na navedeni Javni poziv.

Broj učesnika je ograničen a krajnji rok za prijavu je 22. april 2019.godine, do 14:00 sati, na e-mail: [email protected].

Pozivamo sve sportske klubove, udruženja i asocijacije sa sportskim predznakom da obavezno prijave svoje predstavnike na ovaj trening.

Kompletan poziv možete pogledati ovdje

O Sportski savez Opcine Tesanj