Poziv organizacijama civilnog društva u okviru projekta ReLOaD.

Projekat „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD) u saradnji sa Općinom Tešanj objavljuje poziv za organizacije civilnog društva za učestvovanje na Otvorenom danu i prvom sastanku sa mentorom.

Otvoreni dan će biti održan 8. maja 2019. godine u periodu od 10:00 do 12:00 sati, u sali Općinskog vijeća Tešanj. Ovo će biti prilika da se predstavnici zainteresovanih OCD-a jasnije upoznaju sa Smjernicama za aplikante javnog poziva te Informacijama o čestim greškama koje su OCD pravile u prethodnom javnom pozivu.

Prvi sastanak sa mentorom će biti organizovan takođe 8. maja 2019. godine, u periodu od 12:00 do 16:00 sati, u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD/NVO će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem općinske web stranice.

U  svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Tešanj. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

About Sportski savez Opcine Tesanj