STRANKA ZA BiH – SAOPŠTENJE O PROMJENI NAZIVA JU “OPĆA BOLNICA”

SAOPŠTENJE!

Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Klub vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj, pokrenuo je INICIJATIVU

O promjeni naziva JU “Opća bolnica Tešanj” u naziv JU “Opća bolnica Tešanj  dr. EKREM AJANOVIĆ”

Klub vijećnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu  dana 29. aprila 2019. godine, u Općinskom vijeću Tešanj pokrenuo je inicijativu o promjeni naziva JU “Opća bolnica Tešanj” u naziva JU “Opća bolnica Tešanj dr. Ekrem Ajanović”. Razlog podnošenja inicijative je taj što je rahmetli dr. Ekrem Ajanović dao ogroman doprinos razvoju zdravstva u Tešnju, formiranju i razvoju Opće bolnice Tešanj.

Prof. dr sc. Ekrem Ajanović rođen je 16. oktobra 1940. godine u Tešnju, gdje je i završio osnovnu školu i nižu realnu gimnaziju. Višu realnu gimnaziju završio je u Sarajevu, a na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirao je 26. februara 1966. godine.

Magistarski rad, kao i doktorsku disertaciju odbranio je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 17.01.1986. godine.

U svom dugogodišnjem društveno-političkom angažmanu obavljao je nekoliko funkcija (Poslanik socijalno-zdravstvenog vijeća Skupštine SR BiH, Poslanik u vijeću Republika Skupštine Jugoslavije, Poslanik u vijeću Republika Skupštine Jugoslavije, Poslanik u Predstavničkom domu Skupštine F BiH u tri saziva, Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijećnik u Općinskom vijeću Tešanj i niz drugih).

Početkom maja 1992. godine od zdravstvenih ustanova (Doma zdravlja Tešanj, odjeljenja RMC Doboj koji su bili locirani u Tešnju) formira se Ratna bolnica Tešanj koja je prihvatila svo medicinsko osoblje kao i nemedicinsko osoblje izbjeglo iz RMC Doboj i drugih zdravstvenih centara regije.  Za upravnika Ratne bolnice postavlja se dr.  Ekrem Ajanović, kada postaje Načelnik saniteta 37. divizije ARBiH.

Za prvog direktora Opće bolnice Tešanj imenovan je dr.  Ekrem  Ajanović  i tu je dužnost obnašao od 07.09.1994. godine do 12.11.1996. godine.

Dr. Ekrem Ajanović je preminuo 14, aprila 2018. godine u 78-oj godini života.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu smatra da je ova  INICIJATIVA opravdana, molimo sve gradjane i institucije općine Tešanj da podrže ovu INICIJATIVU.

 

PRESS SLUŽBA OS SBiH TEŠANJ

O Stranka za BIH OS Tešanj