Počela implementacija projekata OCD u okviru programa ReLOaD.

Nakon potpisivanja ugovora organizacija civilnog društva (OCD) sa UNDP, od 01.08.2019. godine je zvanično počela implementacija odobrenih projekata.

S tim u vezi, jučer (četvrtak, 08.08.2019.godine) je u sali Općinskog vijeća održan prvi implementacijski sastanak predstavnika OCD sa Brankom Matić, saradnicom za monitoring Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD).

Sastanak je održan u cilju upoznavanja sa realizatorima projekata, implementacijom istih te ReLOaD procedurama, kako bi se odmah na početku otklonile sve eventualne neodumice.

Sastanku su, pored Branke Matić i Azre Muslije (predstavnik Općine Tešanj), prisustvovali članovi OCD koji su krenuli sa projektima: “Žene za žene International” Sarajevo, Sportski savez općine Tešanj, NK “Pobjeda” Tešanjka, udruženje “Stari Grad” Tešanj i Udruženje muzičara “Alkatmeri” Tešanj.

About Sportski savez Opcine Tesanj