Javni poziv za dostavu ponuda za isporuku opreme za ribolov.

Sportski savez općine Tešanj poziva na konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za isporuku opreme za ribolov, za potrebe realizacije projekta „Za jednakost u životu“, koji se implementira u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom balkanu, finansiran od Europske unije a koji provodi UNDP.

SPECIFIKACIJA:

NAZIV ARTIKLA/ROBE KOLIČINA Jedinična cijena sa izraženim PDV-om UKUPNO
1.Štap  pecaljka fiber composite dužine 3 m 20 komada
2. Štap pecaljka fiber composite dužine 4 m 40 komada
3. Motalica PVC dužine 20-25 cm 60 komada
4. Najlon Trabuco namotaj od 150 m

“14” – 2 kom

„16“ – 2 kom

„18“ – 2 kom

  6 namotaja
5. Olovo za ribolov (sitno) veličine 0,09 0,15

0,20 0,30 zbirno pakovano u kutiju

5 komada
6. Udica Owner “6” dugi vrat 60 komada
7. Udica Gamakatcu 10,50 2 paketax25 50 komada
8. Udica Gamakatcu 10,60 3 paketax25 75 komada
9. Plovak Marshal 0,5 grama 60 komada
10. Plovak Marshal 1 gram 60 komada
11. Mreža čuvarka platnena 60 komada
12. Gumica silikonska za plovak kutija 2 komada
13. Primama Traper 1 kg 60 komada
14. Stolica ribarska sa torbicom 4 komada
15. Torba za ribolovni pribor s kutijama 4 komada
16. Mreža čuvarka sa obručem i nosačem 4 komada
Ukupna cijena svih artikala sa izraženim PDV-om:

USLOVI ZA UČEŠĆE:

  •  Da su ponuđači registrovani u relavantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
  • Da tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA  PONUDE:

Rok za dostavljanje ponude ističe 27.08.2019.godine u 12:00 h. Potpisane i ovjerene ponude nam možete dostaviti poštom ili lično na adresu: Sportski savez općine Tešanj, Kralja Tvrtka 1, 74260 Tešanj. Svi troškove u vezi pripreme i dostavljanja ponude padaju na teret ponuđača.

Neophodno je da ponuđač dostavi slijedeću dokumentaciju:

  • Izvod iz sudskog registra (fotokopija)
  • Porezni i identifikacioni broj (fotokopija)

OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda će se obaviti dana 27.08.2019.godine, poslije 12:00 sati, u prisustvu dva člana komisije, u prostorijama Sportskog saveza općine Tešanj. Otvaranje ponuda konstatuje se zapisnički a zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE je najniža cijena ponude koja ispunjava uslove iz ovog poziva. Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i cijena se ne može mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

OBAVJEŠTENJE  O DODJELI:

Svi ponuđači će pismenim putem biti obavješteni o rezultatima nabavke i o donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača.

ZAKLJUČENJE UGOVORA :

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

NAPOMENA: Sva plaćanja se vrše poslije isporuke robe. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.

Dostavljeno:

  1. Privrednim subjektima,
  2. Web-adresa: sportskisaveztesanj.ba,
  3. a/a.

 

Sportski savez općine Tešanj

Adnan Alić, Predsjednik

(Ovjereno pečatom i potpisano)

About Sportski savez Opcine Tesanj