Počela realizacija projekta “Za jednakost u životu”.

Čast nam je i zadovoljstvo obavjestiti javnostv da je radni tim Sportskog saveza općine Tešanj koji čine Adnan Alić, Mirsad Srkalovic i Besim Sejdić uspješno pripremio projekat „ZA JEDNAKOST U ŽIVOTU“ kojim je aplicirano na javni poziv u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Evaluciona komisija je projektu „Za jednakost u životu“ dodijelila visokih 76 bodova, na osnovu čega je projekat odobren te je dana 23.07.2019. godine predsjednik Sportskog saveza općine Tešanj Adana Alić postpisao Ugovor sa UNDP o finansiranju projektnih aktivnosti.

Sveukupni cilj projekta je povećana uključenost osoba sa poteškoćama u razvoju, djece i mladih u aktivnosti na polju zaštite životne sredine i podizanje svijesti kroz edukaciju, unaprijeđenjenju sportskih sadržaja za djecu, mlade i ostale građane općine kroz besplatan pristup rekreativnim sadržajima.

Projekat sadrži slijedeće aktivnosti:

-Škola ribolova, sport prilagođen za osobe sa posebnim potrebama, školsku djecu, mlade i žensku populaciju u saradnji Udruženja sportskih ribolovaca „BLINKER“ Kalošević sa Centrom za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju Tešanj i osnovnom školom Kalošević. Edukacija, takmičenja dodijela besplatnih godišenjih dozvole za ribolov, besplatne opreme i pribora za sve polaznike uz dodjelu majica sa logotipom projekta.

-Edukativna jednodnevna predavanja za djecu, mlade i druge zainteresovane građane – zaštita životne sredine i podizanje svijesti kroz edukaciju na temu (zaštita prirodnih resursa- značaj i uloga rijeke Usore).

-Organizacija jednodnevne ekološke akcije u koju će biti uključeni članovi OCD, školska djeca, mladi, osobe sa poteškoćama u razvoju i drugi zainteresovani građani uz sađenje drvoreda od 100 sadnica „Katalpi“ pored rijeke Usore, te postavljanjem tabli „Ne bacaj smeće, sadi drveće“

-Organizacija jednodnevne literarne radionice za učenike osnovne škole Abdulvehab Ilhamija Kalošević u pripremi radova sa tematikom: pjesma sa temom Rijeka Usora, likovni rad na temu Rijeka Usora, nagrađivanje najboljih radova.

-Edukacija za trenere, sportske radnike i sportiste na temu „Sportske aktivnosti za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju“.

-Potpisivanje memoranduma o saradnji i nastavku aktivnosti na ekološkom i sportskom planu između aplikanta, partenera na projektu i saradnika.

Projektom će biti obuhvaćeno 80 djece i mladih, i to 40 dječaka i 40 djevojčica, uz 20 djece sa poteškoćama u razvoju, što ukupno čini grupu od 100 korisnika projekta.

Projekat će trajati ukupno pet mjeseci i to u periodu od početka avgusta do kraja desembra 2019. godine.

Budžet projekta je 19,540.00 KM.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

 

O Sportski savez Opcine Tesanj