Najava aktivnosti u okviru projekta “ZA JEDNAKOST U ŽIVOTU”.

U nedjelju, 27.09.2019. godine, sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama Osnovne škole „Abdulvehab Ilhamija“ u Kaloševiću, a u okviru realizacije projekta „Za jednakost u životu“ koji provodi Sportski savez općine Tešanj u saradnji sa Udruženjem sportskih ribolovaca „Blinker“ iz Kaloševića, održat će se edukativno predavanje za djecu, mlade i druge zainteresovane građane.

Ova aktivnost se održava s ciljem podizanja nivoa svijesti o značaju zaštite životne sredine kroz edukaciju i praktično djelovanje, a učestvuju predavači:

– Dr.sci. Rifat Sejdinović, tema: „Uticaj vode na zdravlje čovjeka“ i
– Dr. sci Mirano Jupić, tema: „Monitoring rijeke Usore“.

Istog dana nakon edukacije planirano je čišćenje obala rijeke Usore i jezera Mrkotić, sađenje drvoreda sadnica i postavljanje tabli upozorenja „Ne bacajmo smeće – sadimo drveće“.

Za realizaciju navedenih aktivnosti izvršena je nabavka stotinu sadnica drveta „Catalpa bignonioides“, rukavice za rad, vreće za smeće i table upozorenja.

Za sve učesnike obezbjeđen je topli obrok i osvježenje.

Najavljene aktivnosti se realizuju u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, kojeg finansira Evropska Unija (EU), a implementira razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

O Sportski savez Opcine Tesanj