Opremanje streljane na “Musali” elektronskim metama.

U ponedjeljak, 04.11.2019. godine, u zgradi Federalnog ministarstva kulture i sporta, direktor Javne ustanove “SRC” Tešanj potpisao je ugovor kojim se dodjeljuju bespovratna sredstava za nastavak opremanja streljane na “Musali” elektronskim metama.

Ovo je drugi put da Federalno ministarstvo podržava projekat opremanja streljane sa savremenom opremom. Prošle godine, JU “SRC” Tešanj je, za potrebe streljačkih klubova koji treniraju po međunarodnom “standard” programu, izvršila nabavku dvije elektronske mete, uz finansiranje Federalnog ministarstva i općine Tešanj. Novim Ugovorom, odobreno je dodatnih 4.000,00 KM kojima će se nabaviti još jedna elektronska meta.

Elektronske mete olakšavaju i unapređuju treniranje streljaštva, a neke od njihovih mnogobrojnih prednosti su:

  • Automatsko prikazivanje rezultata na ekranu monitora nakon ispucane dijabole, bez gubljenja vremena privlačenjem mete sa špagama;
  • Omogućavanje preciznijih mjerenja i sabiranja rezultata ispucanih dijabola,

Korištenjem ovih meta, naši strijelci se prolagođavaju na elektroniku koja se koristi na međunarodnim takmičenjima tako da smo, nakon prošlogodišnje nabavke elektronskih meta, dobili i Državnog prvaka u streljaštvu po “Standard” programu.

Nadamo se da će ova nabavka dodatno podstaknuti rad i napore naših strijelaca kako bi se u narednom periodu izborili i za učešće na Olimpijadi.

O Sportski savez Opcine Tesanj