Ogledni čas Bosanskog jezika u IIIb razredu

U četvrtak, 28.novembra, na petom času druge smjene, u 3b razredu održan je ogledni čas Bosanskog jezika i književnosti. Učenici su imali lektiru ,,Zeleno busenje” Edhema Mulabdića koja se realizovala u sklopu ovoga časa. Sadržaj romana je dramatizovan gdje su učenici uz dobru naraciju, kostimografiju, scenografiju, glumu i tehničku podlogu dramatično predočili cijelu radnju djela prisutnima na ovom času. Pored dramatizacije bilo je i ključnih segmenata analize i interpretacije samoga djela, kao i problemskih pitanja za raspravu. Na kraju cjelokupne analize izvedene su i značajne pouke. ,,Ljubav se sastoji od jedne duše, koja nastanjuje dva tijela, ali od ljubavi se ne živi, za nju se gine, jer ono što se jednom ljubilo zaboravit se ne može.” ,,Ono što činimo za cijeli život, odlazi sa nama zauvijek, u vječnost.” ,,Stvari koje ne možemo vratiti su propuštena prilika i rana smrt, neki ljudi ne počnu sa životom, a već nestanu sa smrti. Bio žrtva takvog dešavanja ili ne, možeš stradati, jer život ne bira, a sudbina odlučuje.”

O Gimnazija Musa Cazim Catic