ISPRAĆAJ PROF. AHMETAGIĆ MEHMEDA U PENZIJU

Kolektiv Gimnazije Musa Ćazim Ćatić je ispratio prof.Mehmeda Ahmetagića u penziju , nakon 26 godina rada na mjestu profesora informatike. Mehmed Ahmetagić je rođen u Tešnju 10.4.1954.godine. Osnovnu školu je završio u 1969.godine potom je upisao Srednju školu sa praktičnom obukom Tešanj, zanimanje mašinbravar. Veliku zainterosavnost i talenat je pokazao vrlo mlad , tačnije pred kraj osnovne i u toku srednje škole kada se počeo amaterski baviti muzikom, što će se kasnije konkretizirati držanjem diskoteke i sviranjem u grupi. Prvo zaposlenje je ostvario u januaru 1975.godine, u Fabrici pumpi i prečistača “Pobjeda” Tešanj, radno mjesto metalobušač. Godine 1976. upisuje vanredno Višu komercijalnu školu Slavonski Brod. Godine 1980. napustio je “Pobjedu” i otišao na redovan studij na Fakultet organizacionih nauka Beograd. Fakultet je završio u decembru 1985. godine i dobio zvanje dipl. ing. organizacije rada. Nakon toga, ponovo radi u “Pobjedi” u službi AOP-a, na radnom mjestu sistem analitičar. Tada počinje ostvarivati ozbiljnije poslovne rezultate i jedan od njih se desio početkom 1987. godine kada je razvio prvu PC-baziranu aplikaciju i knjigovodstvo osnovnih sredstava, koje i danas funkcioniše. Rat ga je zatekao na mjestu programera AOP-a u “Pobjedi”. Od proljeća 1992. do sredine 1993. godine radio je različite poslove i u više firmi , jedan od poslova je i šef službe AOP-a u firmi “Pobjeda, zatim je u drugoj polovini 1993. godine pristupio na liniju odbrane, na kojoj je bio sve do sredine 1994.godine kada je počeo raditi u Srednjoškolskom centru Tešanj, na radno mjesto profesora informatike. Na radnom mjestu profesora informatike radio je u Gimnaziji ” Musa Ćazim Ćatić” i Srednjoj tehničkoj školi u Tešnju sve do odlaska u penziju 31.12.2019. godine. U prvom periodu provedenom u školi je, pored redovnih obaveza , profesor Mehmed je uradio i mnoštvo uspješnih projekata kao što su : Koordinator UNESCO ASP BiH od 1997. godine u ime Gimnazije ” Musa Ćazim Ćatić”, međunarodni projekat “The Image of The Other”, sa školom iz Finske, međunarodni projekat “Mondialogo School Project (Contenst)”, sa školama iz Rusije, Bjelorusije i Japana , međunarodni projekat “Hour of Code” koji ima za cilj da mlade osobe osposobi za programiranje te svime time dopinjeo kvalitetu rada škole. Velike uspjehe i rezultate je ostvarivao u vođenju učenika na mnogobrojna takmičenja na nivou općine, kantona pa i države iz oblasti informatike. Možemo izdvojiti takmičenje koje se desilo 2005. godine , gdje je profesor Mehmed bio vođa BiH tima na CEOI (Central European Olympiad in Informatics) održanom u Mađarskoj zahvaljujući visokom plasmanu učenika Gimnazije ” Musa Ćazim Ćatić” na državnom takmičenju i takmičenje iz 2010.godine kada je bio voditelj tima na BOI (Balkan Olympiad in Informatics) u Crnoj Gori. Iste godine, stekao je zvanje diplomirani informatičar, a 2014. je magistar računarstva i informatike. Kažu da ova profesija stvara sve ostale profesije i teško je zamisliti koliko daleko doseže njihov uticaj i koliko se mladih ljudi usmjerilo ka onome što ih danas ispunjava kao odrasle. Možemo slobodno reći da je prof.Mehmed Ahmetagić bio nerijetko uzor svojim kolegama kao i učenicima, a sada jedino što nam je preostalo da mu poželimo dug, zdrav, miran i srećan život u penziji! Kolektiv Gimnazije ” Musa Ćazim Ćatić”

O Gimnazija Musa Cazim Catic