O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70.stav (1) i (3),te člana 21.stav 1.tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.glasnik BiH”,br:39/14) i Ponude boj:311/20 od 11.05.2020.g.v.d.direktor donosi O D L U K U o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluku možete pogledati ovdje:automatski imunoanalizator01062020

Izvor: dztesanj.ba.

Powered by WPeMatico

O Tesanj Net