UPIS U PRVI RAZRED ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE

Dragi budući učenici,
obavještavamo Vas da upis učenika u prvi razred JU GIMNAZIJA „MUSA ĆAZIM ĆATIĆ“ Tešanj školske 2020/21. godine traje od 09. juna do 17. juna 2020. godine. Prijem dokumenata vršit će se od 8,00 do 13,00 sati u prostorijama JU GIMNAZIJA „MUSA ĆAZIM ĆATIĆ“.
Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred kandidat je dužan dostaviti slijedeće dokumente:
* zahtjev za upis (učenik će dobiti poseban formular prilikom upisa),
* izvod iz matične knjige rođenih,
* orginalnu svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
* orginalno uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole (original), i
* druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova u skladu sa Kriterijima:
Izbor kandidata vrši se na osnovu Kriterija za upis učenika u prvi razred srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona, koje donosi Ministarstvo.
NAPOMENA:
Zbog situacije izazvane pandemijom Corona virusa molimo Vas da se prilikom upisa pridržavate sljedećih mjera:
– Prilikom ulaska u Ustanovu izvršiti obaveznu dezinfekciju nogu i ruku.
– Obavezno nositi zaštitnu masku.
– Poštovati upute od strane uposlenika Škole.
– Zbog kraćeg zadržavanje u školi pripremiti orginalne dokumente.
Prilikom upisa ne polaže se prijemni ispit.
Za dodatne informacije nazovite na broj 032/ 465-156 i 032/465-155.
DOBRO NAM DOŠLI!

O Gimnazija Musa Cazim Catic