Završen petodnevni bivak na Kiseljaku kod Tešnja

Danas je završen bivak na Kiseljaku koji je trajao od 7.7.do 12.7.2020.godine.
Naš Izviđački dom”Kiseljak” primio je 25 učesnika koji su planirane aktivnosti uspješno i realizovali.Održano je nekoliko radionica te su svi članovi bili u prilici da zarade i neka vještarstva.
Zdravstveni bilten učesnika je izvrstan.Poštovane su preporuke o zaštiti zdravlja od Covid-19,a koje su postavljene pred učesnike.
Dogovoreno je da se u skorije vrijeme ponovi ovakva aktivnost.
Hvala svima koji su doprinijeli da se realizuje ova planska aktivnost.

O oicrnivrh.org