Klub vijećnika SDP-a u OV Tešanj uputio inicijativu za sufinansiranje boravka djece samohranih/samostalnih roditelja u privatnim predškolskim ustanovama

Na posljednjoj ovomandatnoj sjednici, održanoj 1. oktobra,  na prijedlog aktivistkinje Mirele Buljubašić, klub vijećnika SDP-a općinskom vijeću Tešanj uputio inicijativu koja se odnosi na sufinansiranje boravka djece samohranih/samostalnih roditelja u privatnim predškolskim ustanovama na području naše općine.

Naime, djeca su najranjivija kategorija svakog društva, a s druge strane, samostalno roditeljstvo je dodatan teret koji pojedinci snose zbog različitih životnih okolnosti.

Smatramo da Općina kao administrativna jedinica i servis svih njenih građanki i građana treba da stane i podrži ovakve inicijative koje bi imale višestruku korist kako za pojedince tako i za društvenu zajednicu u cjelini.

Nažalost, činjenica je da Tešanj ima jednu od najnižih prosječnih plaća u Federaciji, a izdvajanje za boravak jednog ili više djece u vrtiću je udar na kućni budžet koji teško podnose porodice gdje su oba roditelja zaposlena, a kamoli porodice gdje jedan roditelj preuzima sve uloge.

 

 

Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj

O OO SDP Tesanj