PROGRAM I CILJEVI STRANKE ZA BOSNU I HERECEGOVINU – Općinski savjet Tešanj

Sa nama dobijate zastupnike Vašeg interesa, koji će sprovesti principe ZA:
 
1. BiH prije svega, za bolji Tešanj prije svih nas;
 
2. Otvoreno, pravedno, transparentno, ekonomski utemeljeno, bezbjedno, jednako polno zastupljeno i ekološki osviješteno društvo koje vodi računa o obespravljenim borcima, članovima njihovih porodica, RVI, mladim osobama bez zaposlenja, samohranim majkama i ljudima sa ugroženom egzistencijom;
 
3. Vas uticaj na kreiranje okruženja sigurnosti i podrške lokalne zajednice malim i srednjim poduzetnicima, posebno obrtnicima u svakodnevnom životu;
 
4. Depolitizaciju i ograničavanje stranačkog uticaja na imenovanja i zapošljavanja u Javnim ustanovama uz princip sposobnim, a ne podobnim;
 
5. Snažnu interakciju lokalne uprave sa pojedincima, pravnim i fizičkim osobama, omogućavajući njihovo učešće, posebno mladih, nezaposlenih stručnih intelektualaca u kreiranju boljeg društva kojeg svi zaslužujemo;
 
6. Finansijsku podršku i poticaj unapređenju nataliteta u lokalnoj sredini;
 
7. Beskompromisnu imlpementaciju principa društva bez kriminala, korupcije, nepotizma, i primitivizma u javnom i privatnom životu;
 
8. Kreiranje konačnog rješenja na pozicioniranju i modernom razvoju Opće Bolnice i Doma zdravlja Tešanj usmjerenog na poboljšanje usluga u sektoru zdravstvene zaštite;
 
9. Podjednak aktivizam u svakoj godinu izbornog mandata, bez presijecanja vrpci, tempiranja završetka projekata, lažnog patriotizma i senzacionalizma u izbornim godinama, jer su to vaši novci – vaša je i zasluga.
 
Općinski savjet SBIH Tešanj

O Stranka za BIH OS Tešanj