Nastavak projekta ¨Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini¨

U periodu od 28- 30. oktobra 2020. godine, u sklopu projekta „ Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini “, koji predvodi GIZ uz podršku njemačkog Ministarstva za ekonomiju i razvoj BMZ i švicarska Agencija za razvoj i saradnju SDC , održan je webinar na temu „ Inovativni školski razvoj u BiH zasnovan na sistemu upravljanja kvalitetom “. Webinaru je ispred Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona prisustvovao gospodin Nesib Sijerkić , direktorica Pedagoškog zavoda Aida Salkić. „ Mješovita srednja škola“ Tešanj imala je čast i zadovoljstvo da učestvuje u webinaru, predstavili su je direktorica Jasminka Mujkanović i pomoćnik direktora Adnan Alić.
Teme webinara su bile edukativne i zanimljive , naime bilo je riječi o izazovima i trendovima u srednjem stručnom obrazovanju , inovacijama kao važnom pitanju širom svijeta ,upoznavanju sa strukturom i konceptom sistema upravljanja kvalitetom koji je uspješno proveden u Njemačkoj. O ishodima reforme školstva zasnovane na upravljanju kvalitetom u pokrajini Niedersachsen govorio je profesor Klaus Schneider.
Dva su glavna pitanja za uvođenje poboljšanja u školi :
„ Da li radimo prave stvari ? “ i „ Da li ono što radimo , radimo na pravi način ? “
Svjesni smo da jedino sinergijom sa Ministarstvom za obrazovanje nauku,kulturu i sport Ze-do kantona, čiji je predstavnik u projektu „Stručno obrazovanje “ pomoćnica ministra Bernadeta Galijašević, Pedagoškim zavodom, čiji je predstavnik direktorica Aida Salkić i Privrednom komorom Ze-do kantona, predstavnik direktorica Dijana Babić , možemo unaprijediti kvalitetu stručnog obrazovanja, naročito u izvođenju praktične nastave u privrednim subjektima.

O Mjesovita srednja stru?na škola Tešanj