Zna li općinska administracija u Tešnju šta obilježavamo 25. novembra?

OOSDPBiH Tešanj

Već od ranije nam je poznat stav općinske administracije u Tešnju za koju je antifašizam „osjetljivo pitanje“ tako da je i do sada bila praksa da se u zvaničnom programu obilježavanja značajnih datuma ne navede polaganje cvijeća na Partizansko spomen obilježje u Tešnju.

Ali ovo čemu smo svjedočili ove godine prilikom obilježavanja Dana državnosti BiH je nešto što svakako nismo očekivali.

Ne polaganje cvijeća na Partizansko spomen obilježje u Tešnju u okviru obilježavanja 25. Novembra – Dana državnosti BIH je nedopustiv pokušaj iskrivljavanja historijskih činjenica.

Mi u OO SDP BiH Tešanj najoštrije osuđujemo ovakvo antidržavničko ponašanje općinske administracije u Tešnju i smatramo da neko mora odgovarati za ovaj pokušaj prekrajanja historije.

Želimo ovom prilikom podsjetiti općinsku administraciju u Tešnju, ali i javnost zašto je 25. Novembar 1943. godine jedan od najvažnijih datuma u našoj novijoj historiji.

Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja BiH (ZAVNOBIH), koje se na svom Prvom zasjedanju u Mrkonjić-Gradu, 25. i 26. novembra 1943. konstituisao kao najviše političko tijelo Narodnooslobodilačkog pokreta u BiH i izjasnio za federativno uređenje državne zajednice naroda Jugoslavije.

Tom prilikom je izglasana i čuvena tačka 5 Rezolucije, u kojoj se precizira da narodi Bosne i Hercegovine “hoće da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska, bude slobodna i zbratimljena Bosna i Hercegovina u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost i jednakost svih Srba i Muslimana i Hrvata”, te da će narodi Bosne i Hercegovine ravnopravno sa ostalim narodima učestvovati u izgradnji narodne demokratske federativne Jugoslavije.

BiH je tada nakon skoro pet vijekova obnovila svoju državnost koju je izgubila 1463. godine, kada je potpala pod upravu Osmanskog carstva. Postavljeni su temelji BiH kakvu danas poznajemo, barem kada govorimo o granicama, jer je ZAVNOBIH obnovio granice države koje su određene Odlukom Berlinskog kongresa 1878. godine.

Za nas u OO SDP BiH Tešanj je neshvatljivo kako neko može bilježavati Dan državnosti BiH, a ne odati poštu jednom od učesnika prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, a kasnije i drugog zasjedanja AVNOJ-a, našem tešnjaku Edhemu Pobriću.

Još jednom podsjećamo da je svaki pokušaj negiranja antifašizma i njegovih tekovina direktan udar na temelje jedine nam domovine Bosne i Hercegovine, a takvo što ne smije biti prihvatljivo i tolerisano.

Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj

O OO SDP Tesanj