26. godišnjica od Obnoviteljske skupštine OO SDP BiH Tešanj

26. godina OOSDPBiH Tesanj

Ove godine, 29. aprila navršava se  26. godišnjica od održavanja Obnoviteljske skupštine općinske organizacije SDP BiH Tešanj.

Nažalost, zbog epidemioloških mjera, ni ove godine nismo u mogućnosti ovaj za nas značajni datum obilježiti na željeni način.  

U situaciji neposredne ratne prijetnje, SDP BiH, kao opoziciona partija, odlučuje „zalediti“ partijski rad, kao politička stranka, te poziva sve građane u jedinstveni Patriotski front za odbranu Domovine.

SDP BiH, na čelu sa dr. Nijazom Durakovićem, nije pristajao na politiku nacionalnih, vladajućih stranaka, i donosi Odluku o obnovi političkog organizovanja i djelovanja SDP BiH.

I naša općinska organizacija, je među prvim lokalnim sredinama, otpočela pripreme za obnoviteljsku skupštinu već u decembru 1994. godine.

Stvaranjem uslova, 29. aprila 1995. godine, u prisustvu 61.delegata,  održana je Skupština na kojoj su usvojeni osnivački dokumenti i izabrano rukovodstvo naše lokalne organizacije u ratnim uslovima.

Od tada, učešćem u Prelaznom Općinskom vijeću Tešanj, pa do danas, SDP BiH postaje značajan faktor u radu OV Tešanj, kao opoziciona stranka, doprinoseći, u skladu sa Programom Vijeća, organizaciji života i rada naše lokalne zajednice.

Kroz ovih 26. godina, u svom radu, imali smo i uspona i padova, ali OO SDP BiH Tešanj je izrasla  u jednu od najorganizovanijih i najjačih  općinskih organizacija  SDP-a u BiH, što potvrđuje i činjenica da se zadnji nekoliko izbornih ciklusa nalazimo među pet najjačih organizacija po ostvarenom izbornom rezultatu.

Koristimo ovu priliku da se zahvalimo svim našim članovima i aktivistima koji su u proteklih 26 godina dali svoj doprinos i pomogli u očavanju i jačanju ideje socijademokratije na ovim prostorima.

 

 

                                                                                           Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj

O OO SDP Tesanj