Izbor sportiste godine općine Tešanj 2021.

Sportski savez općine Tešanj namjerava da održi manifestaciju „Izbor sportiste godine općine Tešanj 2021“. Kako i u kojoj mjeri, prvenstveno će zavisiti od situacije sa pandemijom virusa COVID-19, te naredbama i preporukama Kriznog štaba. Upravni odbor je odlučio da se obave sve pripremne radnje te da Komisija za nagrade i priznanja izvrši odabir najuspješnijih sportista. S tim u vezi, pozivaju se svi klubovi, udruženja i asocijacije sa sportskim predznakom, da dostave svoje prijedloge, sa obrazloženjima.

Kategorije izbora su sljedeće:

 1. Najuspješniji sportista senior u muškoj i ženskoj konkurenciji,
 2. Najuspješniji sportista junior u muškoj i ženskoj konkurenciji,
 3. Najuspješniji invalid sportista,
 4. Sportska nada općine Tešanj,
 5. Sportski radnik općine Tešanj,
 6. Najuspješnija sportska organizacija,
 7. Najuspješniji trener,
 8. Sportski novinar općine Tešanj,
 9. Pedagog tjelesnog odgoja općine Tešanj,
 10. Lice sa najdužim stažom u sportu,
 11. Sportski događaj godine 2021,
 12. Mediji koji su dali doprinos razvoju sporta,
 13. Specijalna priznanja za zasluge u razvoju sporta općine Tešanj,
 14. Sponzori i pokrovitelji koji su dali svoj doprinos razvoju sporta.

Potrebno je dostaviti osnovne podatke o svom klubu sa posebnim osvrtom na 2021. godinu, te Vaše prijedloge po gore navedenim kategorijama. Takođe je potrebno striktno navesti koji kandidat se predlaže za koju kategoriju te svaki prijedlog posebno obrazložiti, sa podacima o kandidatu, prema zahtjevu Obrasca za kandidovanje.

Napominjemo da se izbor vrši isključivo za uspjehe klubova i pojedinaca u 2021. godini.

Na našoj web stranici: sportskisaveztesanj.ba/o-savezu/dokumenta/ možete u elektronskoj formi preuzeti Obrazac za kandidovanje, kao i Pravilnik o imenovanju i radu Komisije za nagrade i priznanja Sportskog saveza općine Tešanj.

Radi blagovremenog dostavljanja materijala Komisiji, potrebno je da u navedenom roku delegirate Vašeg predstavnika u Komisiji za nagrade i priznanja, sa tačnim podacima (Prezime i ime, funkcija u klubu, broj telefona, e-mail na koji će se dostaviti materijali).

Svoje prijedloge dostavite isključivo u elektronskoj formi, na e-mail adresu Saveza najkasnije do 30.11.2021.godine.

Također napominjemo da se prijedlozi šalju isključivo u skladu sa Pravilnikom o imenovanju i radu Komisije za nagrade i priznanja SSOT.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i sve prijave koje nisu u skladu sa gore navedenim Pravilnikom, neće biti uzimane u razmatranje. 

U potpisu,

Upravni odbor sportskog saveza općine Tešanj.

O Sportski savez Opcine Tesanj