Javni poziv za kandidovanje projekata udruženja i fondacija koje će finansirati Općina Tešanj u 2022. godini.

U četvrtak, 30.12.2021. godine, objavljen je Javni poziv za kandidovanje projekata udruženja i fondacija koje će finansirati Općina Tešanj u 2022. godini. Pozivaju se udruženja i fondacije, koja su registrovana u BiH, ili u FBiH, sa sjedištem ili aktivnostima na području općine Tešanj, da kandiduju svoje projekte.

Javni poziv je objavljen na zvaničnoj web-stranici Općine Tešanj i ostaje otvoren do 24.01.2022. godine.

Više detalja na linku OVDJE.

Za sva udruženja i fondacije koja se žele dodatno informisati, biće organizovan Dan otvorenih vrata, u petak. 07. januara 2022. godine u 15:30 sati, u sali u potkrovlju Općine Tešanj.

Pozivamo sve sportske klubove i udruženja sa sportskim predznakom da na vrijeme prikupe potrebnu dokumentaciju i dostave svoje projekte.

O Sportski savez Opcine Tesanj