Rang lista prijavljenih kandidata na konkurs od 28.12.2021. godine

BodovanjeDecembar2022Objava – Copy

Molimo kandidate da ispoštuju obavijest dostavljenu od Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i svoje prigovore dostave na e-mail adresu naše škole najkasnije do 10.01.2022.godine do 10:00 sati:

[email protected]

 

Komisija:

  1. Nadina Pridjevčić
  2. Emina Hadžić
  3. Ajša Hodžić
  4. Amela Saračević
  5. Mujo Zeničanin

O Mjesovita srednja stru?na škola Tešanj